Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Kadry decydują o wszystkim – biografistyka wojskowa na przestrzeni dziejów” – Wrocław, 21–23 września 2012

 • 1

W dniach 21–23 września br. we Wrocławiu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Kadry decydują o wszystkim – biografistyka wojskowa na przestrzeni dziejów”. Sesję zorganizowały: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. Konferencja odbyła się w sali konferencyjnej hotelu „Śląsk” we Wrocławiu przy ul. Oporowskiej 60. 

PROGRAM KONFERENCJI

Piątek, 21 IX 2012 

Rozpoczęcie obrad o godz. 14.00 

Wystąpienia inaugurujące: 

 • Dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu prof. dr. hab. Włodzimierz Suleja 
 • Dyrektor Instytutu Historycznego UWr prof. dr. hab. Rościsław Żerelik 
 • W imieniu organizatorów głos zabierze prof. dr. hab. Grzegorz Strauchold 

I sesja – godz. 14.20 – 16.00 

 • dr Daniel Koreś (IPN) – Blaski i cienie polskiej biografistyki wojskowej 
 • dr Andrzej Wypustek (UWr) – Żołnierskie biografie na nagrobkach: między Grecją a Rzymem 
 • dr Piotr Letki (Brzeg) – Śmierć początkiem biografii. Przyczynek do badań nad osobą dowódcy katafraktów Innocentiusa 
 • dr Przemysław Kulesza (Muzeum Narodowe we Wrocławiu) – Normanowie Rorik i Gotfryd – zapomniani władcy Fryzji 
 • prof. dr hab. Rościsław Żerelik (UWr) – Smbat Sparapet – człowiek pióra i miecza 

II sesja – godz. 16.00 – 17.40 

 • dr Andrzej Korytko (UW-M) – Hetman Stanisław Koniecpolski jako senator 
 • dr Sławomir Augusiewicz (UW-M) – Oficerowie obrony krajowej (Landesdefension) w Prusch Książęcych w I poł. XVII wieku 
 • prof. dr hab. Marek Wagner (UP-H w Siedlcach) – „Zapomniany Hektor” – generał Michał Żebrowski (około 1630-1676) 
 • prof. dr hab. Tomasz Ciesielski (UO) – Komendanci Kamieńca Podolskiego w XVIII w. Biografie porównawcze 
 • dr Robert Kisiel (Wrocław) – Śląskie postacie armii Fryderyka Wielkiego. Potrzeby i wyzwania na gruncie polskiej biografistyki historycznej – przyczynek do problemu 

III sesja – godz. 17.40 – 19.20 

 • dr Łukasz Tekiela (Lubań) – Kilka refleksji nad życiem i karierą płk. Jacoba Wancke 
 • prof. dr hab. Norbert Kasparek (UW-M) – Generał Maciej Rybiński – nieznane szczegóły 
 • prof. dr hab. Andrzej Szmyt (UW-M) – Generał Józef Wysocki – nieznane szczegóły 
 • dr Ireneusz Wojewódzki (UZ) – Z konia na aeroplan. Kariera gen. pil. Mateusza Iżyckiego de Notto (do 1939 r.) jako przykład ścieżki zawodowej oficera Wojska Polskiego w II RP 
 • dr Tomasz Głowiński (UWr) – Władysława Jadwiga Maciesza – w polskich tajnych służbach czasu obu wojen światowych – życiorys tragiczny 

Dyskusja i zamknięcie pierwszego dnia obrad – godz. 19.20 – 20.00 

Sobota, 22 IX 2012 

I sesja – godz. 9.20 – 11.00 

 • dr Andrzej Olejniczak (Muzeum Ceramiki w Bolesławcu) – Obraz napoleońskiego oficera w 1813 roku na Śląsku 
 • Krzysztof Widziński (UWr) – Mikołaj Wasiliewicz Medem, Piotr Aleksandrowicz Jazykow – teoretycy wojskowi doby Mikołajewskiej 
 • Dariusz Urbański (UWr) – Mariscal de campo Francisco Espoz Iludain – przyczynek do biografii 
 • Jacek Jędrysiak (UWr) – Karl von Müffling jako szef Wielkiego Sztabu Generalnego 1821-1829 
 • prof. dr hab. Krzysztof Kawalec (UWr) – Roman Dmowski wobec wojska (na przykładzie Armii Polskiej we Francji) 

II sesja – godz. 11.00 – 12.40 

 • prof. dr hab. Jerzy Maroń (UWr) – Fryderyk Engels jako pisarz wojskowy 
 • prof. dr hab. Aleksander Smoliński (UMK) – Siemion Michajłowicz Budionny – szkic do portretu 
 • prof. dr hab. Waldemar Rezmer (UMK) – Płk ltn. Kazys Ńkirpa (16 luty 1895 – 18 sierpnia 1979) – litewski żołnierz, sztabowiec, dyplomata, polityk 
 • Krzysztof Fudalej (WBBH) – Heinz Guderian – życie i mity 
 • dr Paweł Piotrowski (Wrocław) – Marszałek Konstanty Rokossowski – szkic do biografii 

III sesja – godz. 13.00 – 14.20 

 • Mariusz Niestrawski (UAM) – Oficerowie z dawnej armii carskiej w lotnictwie wielkopolskim (styczeń-wrzesień 1919) 
 • prof. dr hab. Grzegorz Nowik (ISP PAN) – Portret zbiorowy oficerów Biura Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego (1919–1939) 
 • dr Juliusz S. Tym (AON) – Oficerowie kawalerii w szeregach 2. Korpusu. Zarys biografii zbiorowej 
 • dr Dariusz Fabisz (UZ) – „Z moich bliskich Prystor do mnie najpodobniejszy. Jego rozstrzygnięcie będzie najbardziej podobne do mojego. Jak on powie tak i rób” – płk Aleksander Prystor a Józef Piłsudski 

Dyskusja – godz. 14.20 – 14.50 

IV sesja – godz. 15.50 – 17.10 

 • Łukasz Ulatowski (Warszawa) – Niezbrzycki – wybrane aspekty biografii wywiadowczej kierownika Referatu „Wschód” 
 • dr Jerzy Kirszak (IPN) – Pułkownik Franciszek Demel (1896-1976) – szkic do biografii 
 • Piotr Babinetz (Podkarpackie Towarzystwo Historyczne) – Gen. bryg. Józef Kwaciszewski (1890-1958) – zarys biografii 
 • dr Aleksander Srebrakowski (UWr) – Wileńskie aspekty biografii gen. dyw. Stefana Dęba-Biernackiego (spraw docenta Stanisława Cywińskiego) 

V sesja – godz. 17.30 – 18.50 

 • prof. dr hab. Przemysław Olstowski (IH PAN) – „Życie starosty nie jest romansem”. Por. dypl. dr Adam Twardowski (1898-1951) – przykład nieudanej kariery oficera WP w administracji państwowej w pierwszej połowie lat trzydziestych 
 • Magdalena Strykier (UMK) – Generał Tadeusz Piskor – przyczynek do biografii wojskowej 
 • Szymon Kucharski (Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji, Oddział Warszawski) – Oficerowie służby fortyfikacyjnej II Rzeczypospolitej 
 • prof. dr hab. Wojciech Skóra (AP w Słupsku) – Oficerowie wywiadu na Pomorzu 1919-1939. Sylwetki, kryteria doboru, prawidłowości 

Dyskusja, podsumowanie i zamknięcie obrad – godz. 18.50 – 19.30 

Niedziela 23 IX 2012

I sesja – godz. 9.20 – 11.00 

 • Wojciech Sługocki (UAM) – Redaktorzy i współpracownicy „Przeglądu Wojskowego” 1924-1935 – portret zbiorowy 
 • dr Marek Sioma (UMCS) – Gen. Sławoj Felicjan Składkowski – serwilista, czy niezależny polityk? 
 • dr Aleksander Woźny (Opole) – Zdradzone kadry wywiadu Wojska Polskiego w 1939 r. (niektóre akta personalne Biura Szyfrów 3 i 4 i Referatu "Zachód" Oddziału II Sztabu Głównego) 
 • Marcin Zugaj (UWr) – Major dyplomowany Ryszard Małaszkiewicz szef sztabu 1 Polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej 
 • Maciej Żuczkowski (IPN) – Tomasz Arciszewski mniej znany 

II sesja – godz. 11.20 – 13.00 

 • prof. dr hab. Jacek Piotrowski (UWr) – Wątki osobiste w biografii gen. Władysława Andersa – czyli o czym pisać trzeba, a o czym nie wypada… 
 • prof. dr hab. Grzegorz Hryciuk (UWr) – Elity dowódcze Wojska Polskiego, Narodowej Armii Ludowej NRD i Czechosłowackiej Armii Ludowej 
 • prof. dr hab. Grzegorz Strauchold (UWr) – Płk. Jerzy Ziętek – Ślązak w trudnych latach 40. XX w. 
 • ppłk dr Krzysztof Nowacki (WSOWL) – Gen. broni Eugeniusz Molczyk (1925-2007) 
 • dr Bartosz Kuświk (IPN) – Sylwetki oficerów Wojska Polskiego w działalności edukacyjnej IPN Poznań 

Dyskusja, podsumowanie i zamknięcie konferencji – godz. 12.40 – 13.10 

do góry