Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Duszpasterstwa środowiskowe archidiecezji krakowskiej w latach 1945–1989, cz. 2” – Kraków, 1 czerwca 2016


Oddział Instytutu Pamięci Narodowej wKrakowie zaprasza w dniu 1 czerwca 2016 r. na konferencję „Duszpasterstwaśrodowiskowe archidiecezji krakowskiej w latach 1945–1989, cz. 2”, któraodbędzie się w Sali Fontany Muzeum Historycznego Miasta Krakowa przy Rynku Głównym 35.


Celemplanowanej konferencji jest ukazanie działalności duszpasterzy i duszpasterstwśrodowiskowych w powojennych dziejach Krakowa oraz archidiecezji krakowskiej. Duszpasterzeodegrali istotną rolę w kształtowaniu postaw religijnych, patriotycznych i etycznych świeckich. Osoby, które przeszły formację w duszpasterstwachśrodowiskowych, miały znaczący wpływ na przemiany społeczne, polityczne,gospodarcze, a nawet ustrojowe w Polsce.


Konferencjabędzie drugą z cyklu spotkań mających na celu ukazanie pełnego dorobku i rolilaikatu w Kościele krakowskim. Pierwsza konferencja dotycząca duszpasterstwśrodowiskowych archidiecezji krakowskiej w latach 1945–1989 odbyła się 15listopada 2012 r. w Krakowie. Jej pokłosiem jest publikacja naukowa Duszpasterstwaśrodowiskowe w latach 1945–1989. Archidiecezja krakowska, red. C. Kuta, J. Marecki,Kraków 2014, zawierająca artykuły opracowane przez prelegentów.

Program konferencji

10.00 – 10.15 – Przywitanie uczestników konferencji – dr Maciej Korkuć

Otwarcie konferencji – dr Marek Lasota (dyrektor Oddziału InstytutuPamięci Narodowej w Krakowie) oraz Michał Niezabitowski (dyrektor MuzeumHistorycznego Miasta Krakowa)

Cześć I 10.15 – 11.40

Prowadzenie: drMaciej Korkuć (IPN Kraków/Akademia Ignatianum)

 • Rola duszpasterstw środowiskowych w Kościele katolickim – ks. dr ArturKardaś CR (WSD Księży Zmartwychwstańców)
 • Wpływ synodu krakowskiego na rozwój i działalność duszpasterstwśrodowiskowych – ks. prof. dr hab. Józef Marecki (IPN Kraków/UniwersytetPapieski Jana Pawła II)
 • KW PZPR wobec duszpasterstw – Sebastian Drabik (IPN Kraków)
 • SB wobec Koła Prelegentów działającego przy Referacie DuszpasterstwaKurii Metropolitalnej w Krakowie w latach 1957–1960– dr Monika Litwińska (IPNKraków)

Przerwa 11.40 – 12.00

Cześć II 12.00 – 13.25

Prowadzenie: drMichał Wenklar (IPN Kraków/Akademia Ignatianum)

 • Inwigilacja Klubu Inteligencji Katolickiej w Krakowie jakoduszpasterstwa specjalistycznego w latach 60. XX wieku – Roman Graczyk (IPNKraków)
 • Ruch Cywilizacji Miłości jako znak nowych czasów – dr Lucyna Rotter(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II))
 • Geneza i działalność Krucjaty Obrony Życia – dr Mateusz Szpytma (IPNKraków)
 • Franciszkańska Wspólnota Ekologiczna przy kościele pw. św. KazimierzaKrólewicza (Franciszkanów-Reformatów) w Krakowie – dr Cecylia Kuta (IPN Kraków)

Przerwa 13.25 – 13.45

Cześć III 13.45 – 14.50

Prowadzenie: dr hab.Filip Musiał, prof. Ignatianum (IPN Kraków/Akademia Ignatianum)

 • Duszpasterstwo akademickie przy kościele pw. Matki Bożej z Lourdes wKrakowie – ks. dr Wacław Umiński CM (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
 • Duszpasterstwo prawników latach 80. XX wieku – dr Monika Komaniecka(IPN Kraków)
 • Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy kościele pw. św. Maksymiliana MariiKolbego w Krakowie-Mistrzejowicach – dr Łucja Marek (IPN Katowice)
do góry