Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa z cyklu „W kręgu kultury PRL” – „Poradnictwo w PRL” – Poznań, 30 listopada – 2 grudnia 2016

  • Konferencja naukowa „Poradnictwo w PRL”
    Konferencja naukowa „Poradnictwo w PRL”

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu 
Pracownia Historii Wizualnej Instytutu Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 

zapraszają na
interdyscyplinarną konferencję naukową 

„Poradnictwo w PRL” 
30 listopada – 2 grudnia 2016 

Konferencja ta jest trzecią z cyklu konferencji „W kręgu kultury PRL”. Celem naszego przedsięwzięcia jest ukazanie rozmaitych aspektów peerelowskiego poradnictwa, tyczącego się różnorodnych dziedzin życia. Wszechogarniający dydaktyzm, zmierzający do stworzenia „nowego człowieka”, przejawiający się w tym zjawisku, wynikał z tak czy inaczej interpretowanych zasad socjalizmu. A zatem porady dotyczące działalności i zachowań w życiu zawodowym i prywatnym, udzielane przez powołane do tego instytucje i za pomocą najrozmaitszych środków to fenomen, z którym musiał się zetknąć każdy obywatel PRL-u. Dziś bardzo wiele z treści i form ówczesnego poradnictwa uległo zapomnieniu. Jego przypomnienie ma służyć lepszemu zrozumieniu epoki.

Termin i miejsce konferencji:  30 listopada – 2 grudnia 2016 r., Wydział Historyczny UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89 d 

Program konferencji znajduje się w załączniku.

prof. UAM dr hab. Dorota Skotarczak, e-mail: skot@amu.edu.pl, tel. 61 8291515
Pracownia Historii Wizualnej
Instytut Historii UAM
61-614 Poznań, ul. Umultowska 89 d

dr Karolina Bittner, e-mail: karolina.bittner@ipn.gov.pl, tel.: 61 835 69 58

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej

Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu

61-487 Poznań, ul. Rolna 45a

Zapraszamy.

do góry