Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej (1939–1945)” – Kraków, 27–29 października 2015

ENGLISH 

Międzynarodowakonferencja „Elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej podczas IIwojny światowej (1939–1945)” organizowana jest przez Instytut PamięciNarodowej, we współpracy z Instytutem Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiegooraz Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie. Głównym celem konferencji jest debatanad funkcjonowaniem elit oraz przedstawicieli społeczności żydowskiej w latachII wojny światowej. Ma ona stanowić próbę znalezienia odpowiedzi na pytaniadotyczące procesu ciągłości elit wojennych z przedwojennymi wzorcami orazukazania zmian wynikających z rzeczywistości wojny i okupacji. Istotnymelementem konferencji jest próba zdefiniowania terminu „elity żydowskie”, atakże ukazanie stanu badań dotychczas prowadzonych w tym temacie. Głównymzałożeniem konferencji jest wszechstronne ujęcie historii i roli elit orazprzedstawicieli społeczności żydowskiej we wskazanym okresie poprzezprezentację ich dokonań, postaw, zachowań, mentalności oraz mechanizmówpostępowania. Temat ten chcemy przedstawić zarówno w ujęciu globalnym, jak teżomawiając regionalne przykłady.

Obradykonferencji odbywać się będą w języku angielskim i polskim (tłumaczeniesymultaniczne).

Nieprzewidujemy opłaty konferencyjnej, wstęp wolny.

Informacjedodatkowe: 
Martyna Grądzka, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN wKrakowie: martyna.gradzka@ipn.gov.pllub martinig@wp.pl

do góry