Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Od »Vixdum Poloniae unitas« do »Totus Tuus Poloniae populus«. Wileńska prowincja kościelna w latach 1925–1992” – Białystok, 18–21 października 2015

  • Wykład abp. Edwarda Ozorowskiego
  • Uczestnicy konferencji

Od wykładu JE. arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego rozpoczęła się zasadnicza część międzynarodowej konferencji naukowej „Od Vixdum Poloniae unitas do Totus tuus Poloniae populus. Wileńska prowincja kościelna w latach 1925–1992”, zorganizowanej przez białostocki oddział IPN z okazji 90. rocznicy powstania wileńskiej prowincji kościelnej. Uczestnicy konferencji wysłuchali kilkunastu referatów naukowców z Białorusi, Litwy i Polski, zwiedzili także m.in. Supraśl i Tykocin. Obrady trwały w dniach 18-21 października 2015 r.

Pliki do pobrania

do góry