Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja popularnonaukowa „Obława Augustowska – lipiec 1945” – Augustów, 27 czerwca 2015

  • Uczestników konferencji przywitała Barbara Bojaryn-Kazberuk, dyrektor białostockiego oddziału IPN
  • Wystąpienie Prezesa IPN dr. Łukasza Kamińskiego

>

Członkowie rodzin ofiarObławy Augustowskiej, historycy, dziennikarze, samorządowcy wypełnili w sobotęsalę Hotelu „Warszawa” w Augustowie, gdzie odbyła się konferencjapopularnonaukowa pt. „Obława Augustowska – lipiec 1945 r.” Na konferencji obecni byli Prezes IPN dr Łukasz Kamiński, zastępca dyrektora Biura Edukacji PublicznejAnna Piekarska, a także prof. Nikita Pietrow i Jan Rachinskij z rosyjskiego„Memoriału” oraz ks. Stanisław Wysocki, reprezentujący rodziny ofiar Obławy.Podczas konferencji przedstawiono siedem referatówpoświęconych analizie Obławy, jej mechanizmowi, możliwym miejscom popełnieniasowieckiej zbrodni, poszukiwaniom prawdy o niej oraz działaniom popularyzującymtemat Obławy w kraju i za granicą, prowadzonym przez IPN. Przedstawicielebiałostockiego oddziału IPN przedstawili kilka hipotez odnośnie miejscapochówku ofiar i wyrazili nadzieję, że ich weryfikacja przyniesie niebawempozytywny skutek w postaci jego wskazania. Konferencję zakończył pokaz filmu„Obława” w reżyserii Beaty Hyży-Czołpińskiej, który spotkał się z wyraźnieemocjonalnym odbiorem wielu widzów.

do góry