Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Gdańsk – dawniej Danzig, 1945–1955. Miasto – ludzie – pamięć” – Gdańsk, 26–27 marca 2015

InstytutPamięci Narodowej Oddział w Gdańsku zaprasza w dniach 26–27 marca br. doEuropejskiego Centrum Solidarności (Audytorium, pl. Solidarności 1) nakonferencję naukową „Gdańsk – dawniejDanzig, 1945–1955. Miasto – ludzie – pamięć”.

W 2015 r.mija siedemdziesiąt lat od znamiennej dla historii Gdańska daty. 30 marca 1945roku wojska sowieckie wspólnie z oddziałami polskimi zdobyły miasto z rąkniemieckich. Rok 1945 stał się z jednej strony symbolem wygnania i rozproszenieniemieckiej ludności miasta, zaś z drugiej początkiem nowego Gdańska wgranicach Polski.

***

Kuratoramikonferencji są: prof. Edmund Kizik (Instytut Historii PAN, Pracownia HistoriiGdańska i Dziejów Morskich Polski) i prof. Mirosław Golon (Instytut PamięciNarodowej); funkcję sekretarza konferencji pełni dr Sylwia Bykowska. Wśródprelegentów konferencji są pracownicy pionu naukowego IPN: dr Grzegorz Berendti dr Igor Hałagida.

PROGRAM 

26 marca2015 (czwartek)

 • 9.45–10.00: Powitanie gości: dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności BasilKerski
 • 10.00–10.15: Otwarcie konferencji: prof. Edmund Kizik, prof. Mirosław Golon
 • 10.20–10.40: Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Moje gdańskie podwórko

Świadkowie:historia przeżyta

 • 10.45–11.15: Henryka Flisykowska-Kledzik, Andrzej Flisykowski, rozmowę prowadzi prof.Grzegorz Berendt
 • 11.20–11.50: prof. Wiesław Gruszkowski, rozmowę prowadzi dr Jacek Friedrich
 • 11.55–12.25: dr Jerzy Wiśniewski, rozmowę prowadzi prof. Edmund Kizik
 • 12.45–13.15: prof. Barbara Krupa-Wojciechowska, rozmowę prowadzi dr Sylwia Bykowska
 • 13.20–13.50: Barbara Brzeska-Siemianowska, rozmowę prowadzi prof. Edmund Kizik
 • 13.55–14.25: prof. Jerzy Kmieciński, rozmowę prowadzi prof. Edmund Kizik
 • 14.30–15.00: prof. Jerzy Młynarczyk, rozmowę prowadzi dr Sylwia Bykowska
 • dyskusja15.00–15.30
 • 16.30–17.15: projekcja filmu „Koniec i początek”, reż. Paweł Zbierski, 2015, prod. TVPGdańsk.
 • 17.30–19.00 przedstawienie międzynarodowych projektów badawczych:
  – prof. EdmundKizik (Gdańsk), prof. Hans-Jürgen Bömelburg (Giessen), prof. AlvydasNikžentaitis (Wilno): Gdańsk/Danzig – Vilnius/Wilno: historie paralelne1920–2014. Transformacje historii i pamięci zbiorowej w Europie Środkowej.
  – prof.Mirosław Golon, prof. dr hab. Edmund Kizik: Historii Gdańska tom 6. 1945–1970.Problemy badawcze
  – dr SylwiaBykowska: Audiowizualne archiwum historii Gdańska 1945–1970. Relacje świadków
  – dyskusja

27 marca2015 (piątek)

Badacze:historia nieprzeżyta. Przeszłość w badaniach historycznych

Panel 1:Miasto: zniszczenia, odbudowa, rekonstrukcja

 • 9.00–9.30:dr Jacek Friedrich (Gdynia): Odbudowa historycznego centrum Gdańska
 • 9.30–10.00: prof. Marcin Gawlicki (Lublin – Gdańsk): Konserwatorska koncepcjaodbudowy kościołów Gdańska po zniszczeniach 1945 roku
 • 10.00–10.30: prof. Mirosław Golon (Gdańsk – Toruń): Odbudowa przemysłu stoczniowego wGdańsku w latach 194–1946
 • dyskusja10.30–11.00

Panel 2:Ludzie: wygnanie i przybywanie, polityka i społeczeństwo

 • 11.30–12.00: dr Sylwia Bykowska (Gdańsk): Gdańsk 1945–1950. Kształtowanie sięludności miasta
 • 12.00–12.30: prof. Maciej Hejger (Słupsk): Mniejszość niemiecka w Gdańsku po 1945 r.
 • 12.30–13.00: prof. Igor Hałagida (Gdańsk): Napływowe mniejszości wyznaniowe inarodowe w Gdańsku
 • dyskusja13.00–13.30

Panel 3Pamięć: kształty przeszłości historycznej

 • 15.00–15.30: dr hab. Peter Oliver Loew (Darmstadt): Rozproszony Danzig. Niemieccygdańszczanie i trauma utraty, 1945–1955
 • 15.30–16.00: dr Bogusław Gogol (Gdańsk): Cenzura wobec przeszłości historycznejGdańska
 • 16.00–16.30: prof. Grzegorz Berendt (Gdańsk): Powrót nad Bałtyk. Gdańsk w przekazachprasy polskiej w I połowie 1945 r.
 • 16. 30–17.00: prof. Edmund Kizik (Gdańsk): Uroczystości 500-lecia powrotu Gdańska domacierzy w 1954 r.
 • 17.00–17.30: Jan Daniluk (Gdańsk): Oswajanie przestrzeni. Zmiany w nazewnictwiemiejskim Gdańska w pierwszych latach powojennych

dyskusja ipodsumowanie konferencji 17.30–18.00

***

Organizatorami wydarzenia są Prezydent GdańskaPaweł Adamowicz, Europejskie Centrum Solidarności, współorganizatorami InstytutHistorii Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Wstęp wolny.Zapraszamy.

Pliki do pobrania

do góry