Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „KW PZPR w Poznaniu. Struktura, kadry, działanie” – Poznań, 30 stycznia 2015

 • zdjęcie 1
  zdjęcie 1

Instytut PamięciNarodowej Oddział w Poznaniu i Instytut Historii UAM wspólnie z ArchiwumPaństwowym w Poznaniu zapraszają 30 stycznia 2015 r. (piątek) na konferencjęnaukową „KW PZPR w Poznaniu. Struktura,kadry, działanie”. Miejscem obrad będzie dawny budynek KomitetuWojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, zajmowany obecnie przezWydział Historyczny UAM. Wstęp wolny.

PROGRAM KONFERENCJI

„KW PZPR w Poznaniu. Struktura, kadry,działanie”
CollegiumHistoricum UAM, sala 118

09.00 – Powitanie uczestników,rozpoczęcie konferencji.

09.15 – 10.30

 • mgr Marcin Jurek (IPN O/Poznań, IH UAM) – Komuniści w Wielkopolsce przed powstaniem PZPR
 • prof. dr hab. Stanisław Jankowiak (IH UAM) – Partner czy nadzorca? Miejsce KW PZPR w Poznaniu w strukturze władzy w Wielkopolsce
 • Dyskusja

10.30 – 10.45  Przerwa na kawę

10.45 – 12.15

 • mgr Wojciech Chałupka (IPN O/Poznań) – Struktura Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Poznaniu – ciągłość i zmiana
 • dr Rafał Reczek (IPN O/Poznań) – „Pierwsi” – sylwetki I sekretarzy KW PZPR w Poznaniu
 • mgr Artur Bądkowski (IH UAM) – „Najważniejsze są kadry” – próba portretu zbiorowego etatowych pracowników KW PZPR
 • Dyskusja

12.15 – 12.30  Przerwa na kawę

12.30 – 14.30

 • dr Piotr Grzelczak (Wydawnictwo Miejskie) – KW PZPR wobec Poznańskiego Czerwca 1956 r.
 • dr Jan Miłosz (IH UAM) – „Taka jest prawda i innej prawdy nie ma” – KW PZPR w Poznaniu wobec Marca 68`
 • prof. UAM dr hab. Krzysztof Rzepa (IH UAM) – Komitet Wojewódzki PZPR wobec NSZZ „Solidarność” i upadku systemu realnego socjalizmu
 • mgr Bogusław Kleszczyński (IPN O/Rzeszów) – Symbolika i przesłanie sztandarów PZPR
 • Dyskusja

Dodatkowo na zakończeniekonferencji krótka historia budynku KW PZPR i oprowadzenie po gmachu – dr hab.Konrad Białecki (IPN O/Poznań, IH UAM)

Wstęp wolny.

Zapraszamy.

Pliki do pobrania

do góry