Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

II ogólnopolska konferencja naukowa „Kobiety »na zakręcie« 1933/39–1990” – Wrocław, 4–5 grudnia 2014

  • Goście wernisażu
  • Monika Ciosek, Instytut Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

W dniach 4–5 grudnia 2014 w Hotelu Tumskim weWrocławiu odbyła się II ogólnopolska konferencja naukowa „Kobiety »na zakręcie«1933/39–1990" organizowana przez IPN-KŚZpNP Oddział we Wrocławiu.Wydarzenie odbyło się w ramach projektu badawczego „Kobiety »na zakręcie«1933/1939–1990" rozpoczętego w 2012 r. Jego głównym założeniem jestwszechstronne ujęcie historii i roli kobiet we wskazanym okresie poprzez prezentacjęich dokonań –  również na obszarach dotąd nieznanych. Autorom projektuprzyświeca idea, że odzyskiwanie, przywracanie i popularyzowanie pamięcihistorycznej o kobietach, tak zaangażowanych w opór społeczny, jak i będącychmotorem wielu przemian społeczno-kulturowych, może służyć lepszemu zrozumieniuhistorii politycznej i społecznej PRL.

Konferencji towarzyszyła wystawa prac Ewy Ciepielowskiej, przygotowanychspecjalnie na potrzeby projektu, a także promocja kalendarza zaprojektowanego zwykorzystaniem tych prac.

Informacje:
tel. 71 326 97 42/43
agnieszka.klarman@ipn.gov.pl
ewa.chabros@ipn.gov.pl

do góry