Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956” – Szczecin, 5 maja 2015

 • Abp prof. dr hab. Andrzej Dzięga na otwarciu konferencji
 • Dr Marcin Stefaniak, dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie

5 maja 2015 r. na Wydziale Teologicznym UniwersytetuSzczecińskiego odbyła się współorganizowana przez Oddział IPN w Szczecinie konferencja naukowa „Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach1945–1956”. Prelegentami byli zarówno historycy z regionu, jak również badaczeprzybyli z innych ośrodków naukowych, m.in. z Warszawy, Gdańska i Poznania.Obrady zgromadziły liczne grono zainteresowanych tematyką historii Kościołakatolickiego gości. Organizatorzy planują wydanie publikacji pokonferencyjnej wformie tomu studiów w 2016 r. oraz kolejne sesje poświęcone Kościołowikatolickiemu w regionie zachodniopomorskim w okresie PRL.

PROGRAM  KONFERENCJI

9:00 – Otwarcie konferencji: ks. abpprof. dr hab. Andrzej Dzięga (metropolita szczecińsko-kamieński), dr MarcinStefaniak (dyrektor IPN Oddział w Szczecinie)

9:10–10:40 – Sesja inauguracyjna

 1. ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk (Lublin), Stolica Apostolska wobec Ziem Zachodnich Polski po drugiej wojnie światowej
 2. prof. dr hab. Jan Żaryn (IPN Centrala / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Kościół katolicki w Polsce w latach 1945–1956. Główne aspekty
 3. prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk (Uniwersytet Szczeciński), Uwarunkowania polityki państwa wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956
 4. mgr Piotr Semka, Na czym budować tożsamość mieszkańców polskich Ziem Zachodnich. Refleksje w 70. rocznicę przybycia Polski na te ziemie
 5. Dyskusja

10:40 – 11:00 – przerwa kawowa

11:00–12:20 – Sesja II: Kościołymniejszościowe

 1. prof. dr hab. Konrad Białecki (IPN Oddział w Poznaniu / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Początki Kościoła narodowego (polskokatolickiego) w Szczecinie
 2. prof. dr hab. Igor Hałagida (IPN Oddział w Gdańsku / Uniwersytet Gdański), Grekokatolicy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956
 3. ks. prof. dr hab. Zdzisław Lec (Uniwersytet Szczeciński), Kościół rzymskokatolicki wobec Kościołów mniejszościowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956
 4. Dyskusja

12:20–12:30 – przerwa kawowa

12:30–14:00 – Sesja III: Problemy pracyduszpasterskiej

 1. ks. prof. dr hab. Grzegorz Wejman (Uniwersytet Szczeciński), Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956
 2. ks. dr Tadeusz Ceynowa (Uniwersytet Szczeciński), Praca duszpasterska Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956 na przykładzie Koszalina
 3. ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej TChr (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Praca duszpasterska Towarzystwa Chrystusowego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956
 4. mgr Zofia Fenrych (IPN Oddział w Szczecinie), Początki duszpasterstwa akademickiego w powojennym  Szczecinie
 5. Dyskusja

14:00–15:00 – przerwa obiadowa

15:00–16:20 – Sesja IV: Biografie

 1. mgr Agnieszka Kobus (Uniwersytet Gdański), Inf. Edmund Nowicki i jego działalność jako Administratora Apostolskiego ad nutum Sancte Sedis na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej
 2. dr Zbigniew Stanuch (IPN Oddział w Szczecinie), Posługa duszpasterska ks. Franciszka Włodarczyka SChr na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956
 3. mgr Michał Siedziako (IPN Oddział w Szczecinie), Pierwsze lata działalności o dr. Władysława Siwka TJ w Szczecinie (1950–1955)
 4. Dyskusja

16:20–16:30 – przerwa kawowa

16:30–17:40 – Sesja V: Kościół w politycewładz PRL na Pomorzu Zachodnim

 1. ks. dr hab. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz (Uniwersytet Szczeciński), Prześladowania duchowieństwa na Pomorzu zachodnim w latach 1945–1956. Metody i przykłady
 2. ks. dr Robert Masalski (Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie), Działalność i likwidacja „Caritas” na Pomorzu Zachodnim
 3. ks. Robert Włodkowski (Szczecin), Charakterystyka działalności Referatu/Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie wobec Kościoła katolickiego w latach 1950–1956
 4. Dyskusja

17:40 – Podsumowanie i zamknięcie obradkonferencji: ks. prof. dr hab. Grzegorz Wejman (Uniwersytet Szczeciński)

do góry