Nawigacja

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „U polskich stali granic. W dziewięćdziesiątą rocznicę utworzenia Korpusu Ochrony Pogranicza” – Warszawa, 10 grudnia 2014

Instytut PamięciNarodowej i Komenda Główna Straży Granicznej zapraszają na konferencję naukową „U polskich stali granic. Wdziewięćdziesiątą rocznicę utworzenia Korpusu Ochrony Pogranicza". Konferencja odbędziesię 10 grudnia 2014 r. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki wWarszawie, ul. Marszałkowska 21/25.

Serdeczniezapraszamy.

PROGRAM  KONFERENCJI

09.30–9. 40 Powitanie uczestnikówkonferencji

09.40–10.40 Dyskusja o historii KorpusuOchrony Pogranicza (1924–1939)

prof. dr hab.Marek Jabłonowski (UW), dr hab. Piotr Cichoracki (UWr), mjr dr Artur Ochał (SG),dr Daniel Koreś (IPN), dr Paweł Skubisz (IPN)

10.40–11.20 Prezentacje

 • Karolina Piekarz(SG), kpt. Arkadiusz Wilczura (SG) – Prezentacja zbiorów i materiałówdotyczących KOP z Muzeum Polskich Formacji Granicznych im. kpt. WładysławaRaginisa
 • Marcin Majewski (IPN) – Prezentacja książki „Aparatbezpieczeństwa wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza ifunkcjonariuszy Straży Granicznej", Warszawa 2013

11.20–11.40 Przerwa

11.40–13.20 Sesja I
dr RafałLeśkiewicz (IPN) – prowadzenie

 • dr hab. PiotrCichoracki (UWr) – Kresy Wschodnie w pierwszej połowie lat dwudziestych XX w.
 • mjr dr ArturOchał (SG) – Oficerowie dowództwa KOP w karykaturach „Jotesa" (1935)
 • dr hab. Tomasz Głowiński(UWr) – Samodzielny Pułk KOP „Wołożyn" (1937–1939)
 • Michał Ruczyński(IPN) – Służba w garnizonie i na strażnicach Batalionu KOP „Borszczów"
 • mjr dr PiotrKozłowski (SG) – Oddział Wydzielony KOP „Lwów" w systemie bezpieczeństwa IIRzeczypospolitej (1938–1939)

13.20. – 14.00 Przerwa

14.00. – 15.40Sesja II
mjr dr Artur Ochał (SG) – prowadzenie

 • ppłk JanNikołajuk (SG) – Rozwiązanie Batalionu KOP „Suwałki" w świetle rozkazówdziennych (1938–1939)
 • dr GrzegorzGoryński (PWSH „Pomerania" w Chojnicach) – Ppłk Ignacy Krakus, realizatorkomunistycznych represji w Wojskach Ochrony Pogranicza wobec byłych żołnierzyKOP i funkcjonariuszy SG
 • KajetanSzczepański (Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych w Warszawie)– Losy byłych żołnierzy KOP na Białostocczyźnie po II wojnie światowej wświetle dokumentów rozpracowania operacyjnego krypt. „Targowica"
 • WaldemarBocheński (Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych w Warszawie)– Stan badań i prac ekshumacyjnych w rejonie walk KOP w 1939 r. w okolicachTynnego i Szacka
 • st. chor. szt. EdwardMilewski (SG) – Zarys działań Straży Granicznej w kultywowaniutradycji Korpusu Ochrony Pogranicza

Pliki do pobrania

do góry