Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja międzynarodowa „Polska 1944. Perspektywa sojuszników i wrogów” – Kraków, 17 października 2014

 • zdjęcie 1
  zdjęcie 1

Rok 1944 stanowił szczególną datęw dziejach Polski i Polaków – oznaczał zarówno radość z kończącej się okupacjiniemieckiej, jak i obawy o przyszłość powojennej Rzeczpospolitej. Dylematy, nadzieje,a także rachuby polityczne i wojskowe związane z terytorium Polski dotyczyły jednak nie tylko samych Polaków, ale także innychpaństw i narodów zaangażowanych w wojnę. Nie tracąc z pola widzenie tego, co działosię w okupowanej Polsce, warto przyjrzeć się temu, w jaki sposób Rzeczpospolita –rozumiana zarówno jako państwo, ale też konkretne terytorium i jego mieszkańcy– postrzegana była
w 1944 r. przez najważniejsze państwa sojusznicze, okupantów oraz kraje inarody z nią sąsiadujące.

Właśniew związku z 70. rocznicą tych wydarzeń Instytut Pamięci Narodowej Oddział wKrakowie wspólnie z Instytutem Politologii Akademii Ignatianum postanowiłyzorganizować konferencję międzynarodową „Polska 1944. Perspektywa sojuszników i wrogów". Ponad połowa spośród jedenastu zaproszonych prelegentów reprezentujezagraniczne ośrodki naukowe, w tym m.in. Uniwersytet Harvarda czy UniwersytetAlberta Ludwika we Freiburgu.

Konferencja odbędzie się 17 października 2014 r. w Auli WielkiejAkademii Ignatianum w Krakowie przy ul. Kopernika 26.

PROGRAM KONFERENCJI

 • 10.00 Rozpoczęcie konferencji
 • 10.15 Referat wprowadzający: dr Maciej Korkuć (AkademiaIgnatianum w Krakowie, Instytut Pamięci Narodowej)

I BLOK TEMATYCZNY: Sojusznicy

 • 10.40–11.05 Wielka Brytania – dr hab. Marek Kornat (Instytut Historii PolskiejAkademii Nauk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • 11.05–11.30 USA – prof. Mark Kramer (Uniwersytet Harvarda w Cambridge)
 • 11.30–11.55 Francja – dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska (Instytut HistoriiPolskiej Akademii Nauk)
 • 11.55–12.10 DYSKUSJA

12.10–12.30 PRZERWA KAWOWA

II BLOK TEMATYCZNY: Wrogowie

 • 12.30–12.55 Niemcy – prof. Arkadiusz Stempin (Uniwersytet Alberta Ludwika weFreiburgu)
 • 12.55–13.20 ZSRS – dr hab. Bogdan Musiał (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego wWarszawie)
 • 13.20–13.35 DYSKUSJA

13.35–14.35 PRZERWA OBIADOWA

III BLOK TEMATYCZNY: Państwa inarody regionu

 • 14.35–15.00 Rumunia – dr Andrei Muraru (Uniwersytet Alexandra Ioana Cuzy wJassach)
 • 15.00–15.25 Węgry – Tibor Gerencsér (Uniwersytet im. Loránda Eötvösa wBudapeszcie)
 • 15.25–15.50 Litwa – dr Arūnas Bubnys (CentrumBadania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy)
 • 15.50–16.05 DYSKUSJA

16.05–16.25 PRZERWA KAWOWA

 • 16.25–16.50 Czechosłowacja – dr Dušan Segeš (Słowacka Akademia Nauk)
 • 16.50–17.15 Słowacja – dr Peter Borza (Uniwersytet Preszowski)
 • 17.15–17.40 Ukraina – prof. dr hab. Grzegorz Motyka (Instytut StudiówPolitycznych Polskiej Akademii Nauk, Akademia Humanistyczna w Pułtusku)

17.40–18.40 PANEL DYSKUSYJNY
18.40 Oficjalne zakończeniekonferencji

Pliki do pobrania

do góry