Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Życie na przekór. Antysystemowa kontestacja młodzieży w ostatniej dekadzie PRL (1980–1989) – nowe tropy i pytania badawcze” – Warszawa, 23–24 października 2014

  • Uczestnicy drugiego panelu. Od lewej: dr Paweł Kowal, dr hab. Krzysztof Sychowicz, Artur Adamski, prowadzący dr Bartłomiej Noszczak

Ogólnopolska konferencjanaukowa „Życie na przekór. Antysystemowa kontestacja młodzieży w ostatniejdekadzie PRL (1980–1989) – nowe tropy i pytania badawcze" uzmysławia, jakszerokie i nadal nie do końca zagospodarowane jest pole badawcze związane zróżnymi formami opozycji i oporu społecznego, podejmowanymi przez ludzi młodych wPRL lat osiemdziesiątych. Stosunkowo wiele wiadomo już o działalności większychstruktur antysystemowych, np. NZS, FMW, RSA czy Ruchu WiP. Wciąż jednak nieznamy w szczegółach fenomenu oddolnej i spontanicznej aktywności opozycyjnej, podejmowanejw całym kraju przez nastolatków w karnawale „Solidarności" (1980–1981) i później,np. po 13 grudnia 1981 r. Także historia drugiego, a zwłaszcza trzeciego obieguwydawniczego jest nadal słabo zbadana przez historyków. Problem ten dotyczyzresztą ogółu zagadnień związanych z kontrkulturą młodych ludzi w ostatniejdekadzie PRL.

Konferencja wyszła naprzeciwtemu badawczemu „niedosytowi" i przybliżyła niektóre spośród przywołanychzjawisk. Oczywiście, nie miała ambicji omówić ich wszystkich. W tym sensie byłapretekstem (miejmy nadzieję, że skutecznym) do podjęcia dalszych studiówzmierzających do rozpoznania bogatego spektrum działań mieszczących się wnurcie kontestacji antysystemowej lat osiemdziesiątych.

Warszawska konferencja stałasię okazją do udziału w interdyscyplinarnej dyskusji poświęconej temuproblemowi. Historia opozycji w ostatniej  dekadzie PRL została w dyskursie naukowym (inie tylko) zdominowana przez narrację poświęconą działalności dorosłych.Konferencja próbowała zerwać z tym schematycznym ujęciem, które zawęża istotęzjawisk występujących w tamtym czasie.

W tym wydarzeniu naukowym, pozapracownikami IPN, wzięli udział badacze z wielu innych ośrodków naukowych:Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wPoznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, UniwersytetuŚląskiego w Katowicach, Instytutu Studiów Politycznych PAN,Ludwig-Maximilian-Universität w Monachium, Warszawskiej Wyższej SzkołyHumanistycznej im. Bolesława Prusa, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Topokazuje, że problematyka młodzieżowej kontestacji lat osiemdziesiątychstopniowo zyskuje na popularności i staje się obiektem poważnych badań, podejmowanychprzez różne, niezależne od siebie ośrodki naukowe.

Warszawska konferencja stałana wysokim poziomie merytorycznym. Referaty obfitowały w wiele nowych,interesujących ustaleń. Dyskusje, jakie nierzadko rozwijały się po ich wygłoszeniu,świadczyły o tym, że kontestacja lat osiemdziesiątych budzi żywe zainteresowanie,czasem wywołuje kontrowersje, a nawet spory. To dobry znak, który świadczy ożywotności zagadnienia. Swoistym ukoronowaniem konferencji był panel dyskusyjnyz udziałem dawnych członków antysystemowych organizacji młodzieżowych.Obfitował on w interesujące przemyślenia i refleksje o charakterzewspomnieniowym. Były one tym ciekawsze, że rozmówcy reprezentowali czasem skrajnieróżne wizje zaangażowania antysystemowego. W tej części konferencji niezabrakło także odniesień do współczesności.

Mamy nadzieję, że będąca plonemkonferencji książka (powinna się ukazać drukiem w 2015 r.) wniesie istotnyaport nowości nie tylko do historii młodzieży w ostatniej dekadzie PRL, lecztakże do badań dotyczących zjawisk opozycji i oporu społecznego w poddanejkomunistycznemu zniewoleniu Polsce.

Patronat medialny: TVP Historia, Radio Warszawa, Gość Niedzielny i Niezlomni.com.

                               

Koncepcja konferencji i jej koordynacja– dr Bartłomiej Noszczak (Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie). Kontakt – tel. (0-22)860-70-40, bartlomiej.noszczak@ipn.gov.pl

do góry