Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowy panel dyskusyjny „Przeszłość i teraźniejszość kresowych polonistyk” – Wrocław, 19 października 2012

19 października br. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się międzynarodowy panel dyskusyjny z cyklu „Kresy – wspólne dziedzictwo”. Tematem dyskusji była „Przeszłość i teraźniejszość kresowych polonistyk”.

W panelu udział wzięli m.in.: doc. Teresa Dalecka, doc. Mirosław Dawlewicz, prof. Anna Dąbrowska, prof. Jan Draus, dr Helena Giebień, doc. Andrij Kozickyj, doc. Ałła Krawczuk, prof. Jan Miodek, doc. Romuald Naruniec, prof. Zdzisław J. Winnicki, prof. Włodzimierz Suleja.

Organizatorami dyskusji są: Instytut Filologii Polskiej UWr oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.

Międzynarodowy panel dyskusyjny „Przeszłość i teraźniejszość kresowych polonistyk”
Wrocław, 19 X 2072
Instytut Filologii Polskiej UWr, pl. Nankiera 15, sala im. W. Nehringa (nr 22)

  • 10.00–10.15 Wprowadzenie – prof. Jan Miodek, prof. Włodzimierz Suleja, prof. Władysław Dynak

I . Prezentacje panelowe – prowadzenie prof. Anna Dąbrowska

  • 10.15–10.45  Prof. Jan Draus (PWSW Przemyśl) – „Powojenne losy lwowskich uczonych”
  • 10.45–11.15  Doc. Ałła Krawczuk, doc. Andrij Kozickyj (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. I. Franki) – „Polonistyka na Ukrainie na przykładzie sytuacji polonistyki lwowskiej: dzieje i współczesność, współpraca Lwów – Wrocław”
  • 11.15–11.45  Prof. Zdzisław J. Winnicki, dr Helena Giebień (Instytut Studiów Międzynarodowych UWr) – „Ośrodki polonistyczne na Białorusi i ich losy”
  • 12.05–12.25  Doc. Teresa Dalecka (Uniwersytet Wileński) – „Dzieje polonistyki wileńskiej 1919 do 1939 r.”
  • 12.25–12.45  Doc. Mirosław Dawlewicz (Uniwersytet Wileński) – „Współczesna sytuacja polonistyki na Litwie”
  • 12.45–13.05  Doc. Romuald Naruniec (Wileński Uniwersytet Pedagogiczny) – „Kondycja polonistyki na Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym”

II. Dyskusja nad współczesną sytuacją polonistyk kresowych – prowadzenie prof. Zdzisław J. Winnicki

13.10–14.30 Dyskusja

Wprowadzenie:
Prof. Anna Dąbrowska (IFP UWr) – „Promocja języka polskiego na Wschodzie”

Dr Anna Burzyńska-Kamieniecka (IFP UWr) – „O pożytkach kontaktów IFP UWr z polonistykami na Wschodzie”

do góry