Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Oficjalna prasa w Polsce 1944–1989. Odsłona trzecia” PROGRAM – Szczecin, 12-13 października 2023

Zgłoszenia do 31 sierpnia 2023 r.

Konferencja naukowa „Oficjalna prasa w Polsce 1944–1989. Odsłona trzecia” – Szczecin, 12–13 października 2023

Za nami już dwie konferencje poświęcona prasie oficjalnej w okresie PRL. Podczas licznych referatów jednoznacznie wskazywano na ogromny niedostatek badań w tym zakresie. Ilość pytań badawczych postawionych w czasie dwóch poprzednich konferencji skłania nas do dalszych prac w tej tematyce. Dlatego też zapraszamy Państwa w październiku 2023 r. ponownie do Szczecina.

Interesują nas następujące pola badawcze:

 • biografistyka;
 • poszczególne tytuły prasowe: centralne, regionalne, lokalne;
 • analizy prasowe ( z wyłączeniem problematyki tzw. polskich miesięcy);
 • zarządzanie prasą;
 • relacje na linii prasa- władze, szczególnie wpływ władzy na redakcje i ich politykę;
 • dobór kadr;
 • RSW „Prasa-Książka-Ruch”;
 • Polska Agencja Prasowa i inne agencje;
 • cenzura a prasa;
 • aparat bezpieczeństwa a prasa (w tym jego  wpływ na politykę personalną oraz treść artykułów);
 • wojsko a prasa;
 • prasa związków, stowarzyszeń, organizacji i innych instytucji publicznych w PRL (w tym Kościołów).
 • inne zagadnienia z szeroko pojętej problematyki prasoznawczej.

Poza naszym polem badawczym, tym razem, pozostaje szeroko pojęta prasa drugoobiegowa. Czekamy na Państwa zgłoszenia do 31 sierpnia 2023 r.

Konferencja realizowana będzie przez szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej w ramach Centralnego Projektu Badawczego „Twórcy, dziennikarze i naukowcy wobec władz komunistycznych”.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Od uczestników nie będzie pobierana opłata konferencyjna. Pracownicy IPN rozliczą udział w ramach delegacji służbowych. Prelegentom spoza IPN zapewniamy nocleg i wyżywienie oraz honorarium autorskie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

do góry