Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

CALL FOR PAPERS: Międzynarodowa konferencja naukowa „Przyszłość i problemy edycji źródeł do historii XX wieku” – Warszawa 16–17 listopada 2023 r. (zgłoszenia do 14 lipca 2023 r.)

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Przyszłość i problemy edycji źródeł do historii XX wieku”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 16–17 listopada 2023 r. na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28 (Gmach Pomuzealny – Sala Kolumnowa). Termin zgłoszeń – 14 lipca 2023 r.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń związanych z edytorstwem źródeł dotyczących historii XX wieku. Stanowić ma ona płaszczyznę do przedyskutowania kwestii w jakiej formie i jakiego typu dokumenty wydawać, mając na uwadze obecne potrzeby czytelników, środowiska naukowego oraz rozwój narzędzi komunikacyjnych. Powinna ona dać również odpowiedzi na najważniejsze problemy edycji, na podstawie publikacji (i serii publikacji) ostatnich 20 lat, a także umożliwić przedstawienie ważniejszych publikacji źródłowych, które się dotąd ukazały i ich krytyczną ocenę. W trakcie konferencji dyskutowane będą również  perspektywy edytorstwa źródeł historycznych w przyszłości.

Proponujemy następujące zagadnienia jako główne obszary debaty:

  • krytyczna analiza wybranych serii wydawniczych z kraju i zagranicy, uwzględniająca nie tylko zasadność wydania konkretnych źródeł, ale również dobre i złe praktyki edytorskie;
  • potrzeby i propozycje edycji określonych źródeł, bądź typów źródeł (edycje zwarte) i różnych źródeł dotyczących określonego tematu (edycje problemowe);
  • problemy związane z opracowaniem źródeł w edycjach krytycznych i popularnonaukowych;
  • kwestia normalizacji wydawania źródeł, rola instrukcji wydawniczych, konkretne oczekiwania wobec instrukcji dla źródeł historycznych z XX w.;
  • problemy etyczne, w tym m.in. publikowanie danych wrażliwych, i prawne związane z upublicznieniem źródeł w postaci edycji źródłowej;
  • przyszłość edycji źródłowych w dobie cyfryzacji; technika publikacji a e-edycje.

Przygotowane przez prelegentów artykuły i zapisy paneli dyskusyjnych zostaną opublikowane w roczniku „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej”, którego wydanie planowane jest na rok 2024 (40 punktów).

Zgłoszenia udziału w konferencji z referatem prosimy nadsyłać na załączonym formularzu do 14 lipca 2023 r. Informację o włączeniu referatu do programu konferencji prześlemy do 31 lipca 2023 r. Wraz ze zgłoszeniem na konferencję, prosimy o nadesłanie abstraktu wystąpienia (ok. 300 znaków ze spacjami).

Kontakt: Paweł Tomasik, email: pawel.tomasik@ipn.gov.pl.

Komitet organizacyjny

Z ramienia Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego: prof. dr hab. Alicja Kulecka, dr hab. prof. ucz. Tadeusz Rutkowski.

Z ramienia Archiwum IPN: Magdalena Mołczanowska, dr Witold Bagieński, dr Marcin Majewski, Paweł Tomasik.

do góry