Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

XVI Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 5-10 września 2022 r. (zgłoszenia do 30 kwietnia 2022 r.)

  • XVI Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 5-10 września 2022 r.
    XVI Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 5-10 września 2022 r.
Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do udziału w szesnastej edycji Letniej Szkoły Historii Najnowszej. Do uczestnictwa zapraszamy doktorantów oraz studentów ostatnich lat historii, politologii, nauk o bezpieczeństwie, a także innych kierunków, zainteresowanych szeroko rozumianą najnowszą historią Polski.
 
Poprzednie edycje to wykłady znakomitych badaczy (m.in. profesorów Antoniego Dudka, Agnieszki Kolasy-Nowak, Włodzimierza Sulei, Andrzeja Paczkowskiego, Andrieja Portnova), dyskusje, seminaria oraz warsztaty (m.in. na temat historii mówionej, sztuki prezentacji czy tworzenia tekstów popularnonaukowych). Tegoroczny program będzie miał podobny charakter i uwzględniał zainteresowania badawcze uczestników i uczestniczek.
 
Szkoła odbędzie się w dniach 5–10 września 2022 r. w ośrodku konferencyjnym w pobliżu Warszawy. Instytut Pamięci Narodowej pokryje osobom zakwalifikowanym do udziału koszty dojazdu oraz pobytu (w tym wyżywienie i noclegi).
 
Wszyscy uczestnicy szkoły zobowiązani będą do przygotowania oraz przesłania organizatorom w terminie do 31 lipca 2022 r. tekstu opartego na wynikach własnych badań (20 tys. znaków). Z każdym z tekstów zapoznają się pozostali uczestnicy szkoły, a w trakcie zajęć seminaryjnych po krótkiej prezentacji autora odbędzie się dyskusja nad każdym z nich. Artykuły dyskutowane podczas zajęć, a po ich uzupełnieniu i rozwinięciu, zostaną opublikowane w formie recenzowanego zbioru studiów.
 
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego.
Skan podpisanego formularza wraz załącznikami należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2022 r. na adres email: marta.mazurkiewicz@ipn.gov.pl
 
Do formularza należy załączyć:
1. Temat oraz abstrakt wystąpienia (300 słów);
2. CV naukowe.
 
Wszystkie zgłoszone osoby zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu do udziału w zajęciach do 20 maja 2022 r. Osoby uczestniczące w zajęciach szkoły w latach ubiegłych mogą ponownie zgłaszać chęć uczestnictwa.
 
Dodatkowych informacji udziela:
Marta Mazurkiewicz
do góry