Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Urząd ds. Wyznań: kadry” – Wólka Magierowa, Dworek nad Pilicą, 5–7 września 2022

Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Urząd ds. Wyznań: kadry”, która odbędzie się w dniach 5–7 września 2022 w Wólce Magierowej.

Celem konferencji, realizowanej w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce w latach 1944–1989”, będzie omówienie kadr Urzędu ds. Wyznań od jego utworzenia w 1950 r., aż do likwidacji w roku 1989. Interesuje nas możliwie szerokie spojrzenie na podejmowaną tematykę, z uwzględnieniem przede wszystkim kadry kierowniczej UdsW na poziomie centralnym i wojewódzkim. Chcemy przedstawić interdyscyplinarne spojrzenie na charakter i miejsce struktur odpowiadających za politykę wyznaniową w aparacie państwowym, dlatego też nasze zaproszenie kierujemy nie tylko do historyków najnowszych dziejów Polski, ale również do prawników, socjologów, politologów czy filozofów.

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

5 IX 2022

Panel I: 14.30–16.20

 • 14.30–14.50
  Ks. dr hab. Dominik Zamiatała prof. UKSW, Antoni Bida jako dyrektor UdsW
 • 14.50–15.10
  Dr Bogusław Wójcik (IPN Rzeszów), Jerzy Sztachelski – towarzysz do wszystkiego
 • 15.10–15.30
  Dr hab. Rafał Łatka (BBH IPN), Komunista koniunkturalny. Kazimierz Kąkol jak szef UdsW – zarys zagadnienia
 • 15.30–15.50
  Dr Sebastian Drabik (badacz niezależny), Czas Loranca. Urząd do Spraw Wyznań w ostatnim okresie swego istnienia (1987–1989)

15.50–16.20 dyskusja

16.20–16.40 przerwa na kawę

Panel dyskusyjny: 16.40–18.30

Problemy związane z obsadą kadrową UdsW 1950-1990

dr hab. Rafał Łatka (BBH IPN)
ks. prof. dr hab. Józef Marecki (UPJP2)
dr Bartłomiej Noszczak (IPN Warszawa)
ks. dr hab. Dominik Zamiatała prof. UKSW

 

6 IX 2022

Panel II:  10.00–11.50

 • 10.00–10.20
  Dr hab. Łucja Marek (IPN Kraków), Aleksander Merker zastępca dyrektora, dyrektor generalny i likwidator UdsW
 • 10.20–10.40
  Dr Daniel Gucewicz (IPN Gdańsk), Aleksander Wołowicz (19282007). Przyczynek biograficzny do dziejów Urzędu ds. Wyznań
 • 10.40–11.00
  Dr Michał Zawiślak (KUL), Finansowanie kadr Urzędu do Spraw Wyznań ze środków Funduszu Kościelnego
 • 11.00–11.20
  Dr Marek Strzała (UJ), Obowiązki pracowników Urzędu ds. Wyznań w świetle Instrukcji kancelaryjnej z dnia 31 grudnia 1967 r.

11.20–11.50 – dyskusja

11.50–12.20 – przerwa na kawę

Panel III: 12.20–13.40

 • 12.20–12.40
  Dr Tomasz Resler (UWr), Pozycja prawno-ustrojowa kierownika wydziału do spraw wyznań w latach 19501989
 • 12.40–13.00
  Dr Ewelina Ślązak (IPN Łódź), Kierownicy Wydziałów do Spraw Wyznań w Łodzi i w województwie łódzkim – portret zbiorowy
 • 13.00–13.20
  Ks. dr hab. Mieczysław Różański prof. UWM, Struktura osobowa Urzędu ds. Wyznań w Łodzi w latach 60. XX w.

13.20–13.40 – dyskusja

Panel IV: 15.30–17.50

 • 15.30–15.50
  Dr Jarosław Durka (WOM), Kadry Referatu ds. Wyznań w Częstochowie w latach 19501957
 • 15.50–16.10
  Ks. dr Paweł Kostrzewski (Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie; Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie), Obsada personalna i główne kierunki działania Wydziału do Spraw Wyznań UW w Częstochowie w latach 19751989
 • 16.10–16.30
  Dr hab. Leszek Zygner prof. PUZ, Dyrektorzy Wydziałów d/s Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, Ciechanowie i Ostrołęce (19751989)
 • 16.30–16.50
  Mateusz Szłapka (IPN Poznań, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział Poznań), Wydziały ds. Wyznań w Kaliszu i Pile w latach 19751990. Obsada osobowa i funkcjonowanie
 • 16.50–17.10
  Dr hab. Krzysztof Sychowicz (IPN Białystok), Kardy WdsW w Białymstoku 19751989

17.10–17.50 – dyskusja

 

7 IX 2022

Panel V: 9.30–11.00

 • 9.30–9.50
  Dr hab. Ryszard Gryz prof. UJK, Stefan Jarosz w roli kierownika Referatu/Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach (19501971)
 • 9.50–10.10
  Dr hab. Elżbieta Wojcieszyk (IPN Poznań), W pracy z klerem taktowny, a równocześnie konsekwentny, prawidłowo realizując politykę Partii i Rządu na odcinku wyznaniowym” – Edmund Kędzierski szef poznańskiego WdsW w latach 19611990
 • 10.10–10.30
  Dr Zbigniew Stanuch (IPN Szczecin),  Henryk Kołodziejek. Zarys biografii
 • 10.30–10.50
  Krzysztof Kierski (IPN Olsztyn), Leopold Topczewski – kierownik/dyrektor WdsW w Olsztynie

10.50–11.20 – dyskusja

Panel VI:  11.20–12.20

 • 11.20–11.40
  Dr Paweł Glugla (badacz niezależny),  Obsady personalne Wydziałów ds. Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie i Prezydium Rady Narodowej miasta Krakowa w latach 60. XX w.
 • 11.40–12.00
  Dr Paweł Orłowski (LAW), Kadry Wojewódzkiego Urzędu ds. Wyznań w Białej Podlaskiej: charakterystyka

12.00–12.20 – dyskusja

 

dr hab. Rafał Łatka
rafal.latka@ipn.gov.pl
tel. 22 581-85-31

do góry