Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oddziałowa konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941” – Jedwabne 23 września 2020

Na terenach okupowanych przez sowietów podczas II wojny światowej naród polski zapłacił najwyższą cenę. Niepewność o jutro, ból i cierpienie, masowe aresztowania i wywózki całych rodzin na Wschód, śmierć z głodu i wyczerpania w drodze na Syberię, rozstrzeliwania i masowe zbrodnie to pokłosie eksterminacyjnej polityki sowieckiej wobec mieszkańców II Rzeczypospolitej.

 • Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN
 • Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN
 • Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN
 • Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN
 • Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN
 • Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN
 • Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN
 • Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN
 • Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN
 • Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN
 • Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN
 • Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN
 • Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN
 • Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN
 • Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN
 • Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN
 • Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN
 • Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN
 • Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN Konferencja naukowa „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”, fot. Anna Piekarska IPN

Z okazji 80. rocznicy deportacji Polaków na Wschód i 81. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę w 1939 r., dnia 23 września 2020 r. w Jedwabnem odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku we współpracy z gminą Jedwabne i Urzędem Marszałkowskim zatytułowana „Od paktu Ribbentrop-Mołotow do układu Sikorski-Majski. Losy Polaków pod okupacją sowiecką i na „nieludzkiej ziemi” 1939–1941”.

Celem konferencji było przybliżenie wydarzeń związanych z okresem pierwszej okupacji sowieckiej mających miejsce na wschodnich terenach II RP zajętych przez Związek Sowiecki w wyniku agresji 17 września 1939 r.

Obrady otworzył burmistrz Jedwabnego Adam Niebrzydowski i dyrektor oddziału IPN dr hab. Piotr Kardela. Konferencja zgromadziła młodzież szkolną wraz z nauczycielami, przedstawicieli władz samorządowych i mieszkańców Jedwabnego. Referenci przedstawili wyniki swoich najnowszych badań nad tematyką spotkania. W dwóch sesjach, prowadzonych przez dr. hab. Krzysztofa Sychowicza (naczelnika OBBH w Białymstoku) i dr. Pawła Warota (naczelnika Delegatury IPN  Olsztynie), wygłoszono dziesięć referatów.

I sesja

dr Paweł Warot, Deportacje Polaków z terenu Ziemi Łomżyńskiej w latach 1940–1941 w świetle materiałów NKWD 

Patrycja Leszczyńska, Losy mieszkańców Jedwabnego i okolic deportowanych w rejony Kazachstanu w latach w 1940–1941. Na podstawie listów i wspomnień

Paweł Kornacki, Okupacja sowiecka w źródłach żydowskich

Dariusz Jarosiński, Jedwabieńskie refleksje

Magdalena Dzienis-Todorczuk, Losy dzieci deportowanych z ziemi łomżyńskiej, po powrocie do Polski w 1946 r., w świetle akt pozostałych po Domu Rozdzielczym dla Dzieci z Repatriacji w Gostyninie

II sesja

​dr hab. Karol Sacewicz, Obraz sowieckiej okupacji ziem polskich lat 1939–1941 w prasie i publicystyce konspiracyjnej Biura Informacji  i Propagandy KG ZWZ–AK

dr Diana Maksimiuk, Wspomnienia Andrzeja Brochockiego z czasów
II wojny światowej jako przyczynek do badań nad więzieniem białostockim w latach 1939–1941

Michał Ostapiuk, Od Piłsudczyków do Narodowców. Wileńska konspiracja niepodległościowa 1939–1941 r.

Krzysztof Kierski, Sytuacja Kościoła katolickiego na ziemiach II Rzeczypospolitej okupowanych przez Związek Sowiecki w latach 1939–1941

Jarosław Wasilewski, Polscy komuniści w okupowanym przez Sowietów Białymstoku

Zwieńczeniem konferencji było wzruszające wystąpienie Ireny Kuklińskiej-Kasper – najstarszej córki sybiraczki z Jedwabnego, która opowiedziała o tragicznych losach wywiezionej do Kazachstanu rodziny i podziękowała organizatorem za trud konferencyjny.

Po zakończeniu obrad referenci wraz z innymi uczestnikami konferencji, m.in. wicemarszałkiem województwa Markiem Olbrysiem, złożyli kwiaty i zapalili znicze w miejscu upamiętnienia ofiar wywózek w miejskim parku.

 

 

 

 

do góry