Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

CALL FOR PAPERS: [Przeniesiona na 2021 rok] Konferencja naukowa „Antropologia przemocy. Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej jako źródło przemocy na tle epoki oraz skutki przemocy stosowanej przez systemy autorytarne”. IV Konferencja z cyklu „W stronę antropologii bezpieki” – 19 marca 2021

Oddział IPN we Wrocławiu zaprasza do udziału w konferencji naukowej „Antropologia przemocy. Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej jako źródło przemocy na tle epoki oraz skutki przemocy stosowanej przez systemy autorytarne”

Termin i miejsce: 19 marca 2021 r., konferencja online

Celem konferencji będzie próba refleksji nad mechanizmami przemocy (rozumianej w wymiarze bezpośrednim, systemowym, a także w wymiarze symbolicznym). Z uwagi na zakres działalności Instytutu Pamięci Narodowej szczególne zainteresowanie organizatorów budzi kwestia analizy przemocy mającej miejsce w okresie funkcjonowania reżimu komunistycznego w Polsce i innych krajach europejskich, ale traktując przemoc jako zjawisko uniwersalne, pragnęlibyśmy wyjść zarówno poza ramy chronologiczne jak i analizę historyczną tego fenomenu. Oprócz analiz dotyczących określonych faktów i wydarzeń, interesować nas zatem będą materiały o charakterze socjologicznym, psychologicznym, antropologicznym, politologicznym, lingwistycznym, szczególnie zaś – interdyscyplinarnym.

Podobnie jak poprzednie nasze spotkanie w ramach cyklu „W stronę antropologii bezpieki”, chcielibyśmy aby konferencja miała charakter warsztatowy. Planujemy na miejsce dwudniowych obrad hotel położony w pobliżu Wrocławia. W ramach popularyzacji wiedzy zamierzamy zorganizować transmisję obrad konferencji on-line na kanale IPN Tv w Internecie. Gdyby jednak, z uwagi np. na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne, nie udało się zorganizować konferencji w standardowej formie, przewidujemy przeprowadzenie jej w wymiarze wideokonferencji.

Zgłoszenia (załącznik nr 1) i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) prosimy przesłać do 20 sierpnia 2020 r. na adres mailowy: agnieszka.klarman@ipn.gov.pl. Informacja o akceptacji wystąpienia zostanie podana do końca sierpnia 2020 r.

Informacje stanowiące dane osobowe podlegać będą ochronie stosownie do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

do góry