Nawigacja

Kontakty

Oddziałowe Biuro Lustracyjne w Krakowie

Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN w Krakowie
ul. Dunajewskiego 8, 31-133 Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków

Naczelnik – Piotr Stawowy
Zastępca Naczelnika – Ewa Zając-Goleń

tel. 12 289 20 40
tel. 12 289 20 41
fax 12 289 20 42

Informacje o złożonych oświadczeniach lustracyjnych udzielane podmiotom uprawnionym:

12 289 20 45

12 289 20 48

12 289 20 49

12 289 20 50

12 289 20 51

12 289 20 52

12 289 20 54

do góry