Nawigacja

Kontakty

Biuro Lustracyjne

Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
sekretariat.bl@ipn.gov.pl

Dyrektor – prok. Jarosław Skrok

Sekretariat:

tel. 22 540 58 00
fax 22 540 58 03

Zastępca Dyrektora – Leopold Buczacki

tel. 22 540 58 01
fax 22 540 58 19

Zastępca Dyrektora – Artur Napióra

tel. 22 540 58 02

Informacje o złożonych oświadczeniach lustracyjnych udzielane są podmiotom uprawnionym w godzinach 9.00 – 14.00 pod numerami telefonów:

22 540 58 16

22 540 58 17

22 540 58 18

22 540 58 33

22 540 58 36

 

UWAGA

W związku z przejściem pracowników Biura Lustracyjnego IPN w stan pracy zdalnej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych informacje o złożonych oświadczeniach lustracyjnych udzielane są (do odwołania) podmiotom uprawnionym za pośrednictwem aplikacji „System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego” dostępnej na stronie:

https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/

Aplikacja umożliwia samodzielne pozyskanie informacji o dacie złożenia oświadczenia lustracyjnego, funkcji publicznej pełnionej  w  momencie   składania   oświadczenia   lustracyjnego   oraz   organie,   któremu   przedłożono oświadczenie lustracyjne.

W sytuacjach braku możliwości skorzystania z aplikacji informacje będą udzielane pod numerem telefonu: 22 540 58 00.

 

W skład Biura Lustracyjnego wchodzą:

do góry