Nawigacja

Kontakty

Biuro Lustracyjne

Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
sekretariat.bl@ipn.gov.pl

Dyrektor – prok. Jarosław Skrok

Sekretariat:

tel. 22 540 58 00
fax 22 540 58 03

Zastępca Dyrektora – Leopold Buczacki

tel. 22 540 58 01
fax 22 540 58 19

Zastępca Dyrektora – Artur Napióra

tel. 22 540 58 02

Informacje o złożonych oświadczeniach lustracyjnych udzielane są podmiotom uprawnionym w godzinach 9.00 – 14.00 pod numerami telefonów:

22 540 58 16

22 540 58 17

22 540 58 18

22 540 58 33

22 540 58 36

W skład Biura Lustracyjnego wchodzą:

do góry