Nawigacja

Kontakty

Biuro Lustracyjne

Adres do korespondencji:
ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa
sekretariat.bl@ipn.gov.pl

Dyrektor – prok. Jarosław Skrok

Sekretariat:

tel. 22 540 58 00
fax 22 540 58 03

Zastępca Dyrektora – Leopold Buczacki

tel. 22 540 58 01
fax 22 540 58 19

Zastępca Dyrektora – Artur Napióra

tel. 22 540 58 02

Informacje o złożonych oświadczeniach lustracyjnych udzielane są podmiotom do tego uprawnionym za pośrednictwem aplikacji „System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego”, dostępnej na stronie Instytutu Pamięci Narodowej pod adresem: https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/

Aplikacja umożliwia samodzielne pozyskanie informacji o dacie złożenia oświadczenia lustracyjnego, funkcji publicznej pełnionej w momencie składania oświadczenia lustracyjnego oraz nazwie organu, któremu przedłożono oświadczenie lustracyjne.

W sytuacjach braku możliwości skorzystania z aplikacji, informacje o złożonych oświadczeniach lustracyjnych będą udzielane pod numerami telefonów:

22 540 58 18

22 540 58 33

22 540 58 35

22 540 58 20

22 540 58 00

W skład Biura Lustracyjnego wchodzą:

do góry