Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Wizyta przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej w Budapeszcie – 2-3 grudnia 2015 r.

W dniach 2–3 grudnia 2015 r. na zaproszenie węgierskiego Komitetu Pamięci Narodowej (Nemzeti Emlékezet Bizottsága, NEB) w Budapeszcie przybywała delegacja Instytutu Pamięci Narodowej na czele z Prezesem IPN dr. Łukaszem Kamińskim.

Wizyta ta związana była z prezentacją na Uniwersytecie Eötvös Loránd (Eötvös Loránd Tudományegyetem) wystawy „Zimna wojna. Krótka historia podzielonego świata”, przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej, oraz z polsko-węgierską konferencją naukową poświęconą problematyce użycia siły przez władze komunistyczne podczas tłumienia buntów społecznych w latach 1956–1970/1971 w Polsce i na Węgrzech, zatytułowaną „Kiedy dyktatury każą strzelać. Zbrojna przemoc jako narzędzie władzy”.

Prezentacja wystawy oraz konferencja zorganizowane zostały w ramach współpracy Instytutu Pamięci Narodowej i węgierskiego Komitetu Pamięci Narodowej. Zainaugurowały one szereg inicjatyw o charakterze edukacyjnym, wystawienniczym i naukowym zaplanowanych na rok 2016 w związku z 60. rocznicą Rewolucji Węgierskiej i Poznańskiego Czerwca, realizowanych pod wspólnym hasłem „Polacy i Węgrzy – razem pamiętamy”.

Podczas konferencji referaty prezentujące wydarzenia w Polsce wygłosili:

  • dr Konrad Białecki (IPN, Poznań) – „Wolności i chleba”. Poznański Czerwiec 1956 r.
  • dr Michał Paziewski (Uniwersytet Szczeciński) – Rewolta robotnicza Grudnia `70 w Szczecinie
  • dr Daniel Wicenty (IPN, Gdańsk) – Protesty 1970 r. w Polsce a problem walki z pamięcią społeczną)
  • dr Eryk Krasucki (IPN, Szczecin) – Autentyczne porozumienie czy polityczny majstersztyk? Polskie przesilenie z początku 1971 roku
  • dr Paweł Sasanka (IPN, Warszawa) –  Walka o władzę w PZPR w czasie kryzysów społeczno-politycznych w PRL 1956–1980

Otwarciu wystawy towarzyszyło złożenie kwiatów przy znajdującej na terenie Uniwersytetu tablicy upamiętniającej Emanuela Korompaya – węgierskiego nauczyciela akademickiego, oficera Wojska Polskiego, więźnia obozu w Starobielsku, zamordowanego w Charkowie.

Podczas pobytu w Budapeszcie Prezes IPN dr Łukasz Kamiński i przewodnicząca NEB dr Réka Földváryné Kiss spotkali się z László Kövérem, marszałkiem Parlamentu Węgierskiego, dr. Bence Rétvári, sekretarzem stanu w Ministerstwie Zasobów Ludzkich oraz dr. Zoltánem Maruzsa, ministerialnym komisarzem w Ministerstwie Zasobów Ludzkich odpowiedzialnym za szkolnictwo wyższe.

Podczas spotkań zarówno marszałek László Kövér, jak i minister Bence Rétvári podkreślili swoje pełne poparcie dla działań realizowanych przez węgierski Komitet Pamięci Narodowej we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w zakresie wspólnego upamiętnienia 1956 r. poprzez działania edukacyjne, wystawiennicze, wydawnicze i naukowe. Podczas spotkań omówiono także możliwość współpracy IPN z instytucjami węgierskimi na innych polach, m.in. w kwestii upamiętnienia ofiar terroru komunistycznego i wspólnej historii Polaków i Węgrów.

Podczas wizyty przewodnicząca NEB dr Réka Földváryné Kiss przekazała także Prezesowi IPN przygotowane przez pracowników NEB kopie dokumentów Urzędu ds. Masowego Przekazu Węgierskiej Republiki Ludowej, dotyczących wydarzeń lat 1980–1982 w Polsce.

do góry