Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Uroczystości poświęcone Federacji Młodzieży Walczącej – Warszawa, 11–12 września 2015

Instytut Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszenie Federacji Młodzieży Walczącej serdecznie zapraszają na uroczystości poświęcone Federacji Młodzieży Walczącej. Odbędą się one w dniach 11–12 września 2015 r. w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia im. Janusza Kurtyki, ul. Marszałkowska 21/25, Warszawa.

W programie:

11 września 

  • godz. 17.30 – debata wokół książek „Federacja Młodzieży Walczącej” oraz „No Future! Historia krakowskiej FMW” z udziałem: dr. Łukasza Kamińskiego, dr. hab. Marka Wierzbickiego, Macieja Gawlikowskiego, Mirosława Lewandowskiego,  ks. dr. Jarosława Wąsowicza SDB, prowadzenie – Bogdan Rymanowski.

12 września 

  • godz. 13.30 – wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności działaczom FMW
  • godz. 14.00 – wręczenie pamiątkowej odznaki FMW

Federacja Młodzieży Walczącejogólnopolska organizacja opozycyjna będąca kontynuacją rozbitej w 1981 r. przez aparat bezpieczeństwa PRL Federacji Młodzieży Szkolnej – powstała w 1984 r. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych FMW rzuciła hasło bezkompromisowej walki z chylącym się ku upadkowi ówczesnym systemem władzy. Struktury Federacji rozwijały się prężnie w niemal wszystkich regionach kraju, co było wyjątkiem na tle postępującego słabnięcia „dorosłego” podziemia politycznego i braku zainteresowania większości społeczeństwa działalnością konspiracyjną. FMW wraz z innymi ugrupowaniami młodzieżowymi opozycji politycznej odegrała szczególnie ważną rolę w okresie przełomu politycznego lat 1988 i 1989, przypominając rangę ideowego dziedzictwa „Solidarności” i ułatwiając tej ostatniej powrót na scenę polityczną. W tym czasie jednak większość struktur FMW odrzuciła kompromis z rządzącymi komunistami, wchodząc w ostry konflikt z kierownictwem „Solidarności”, przez co znalazła się na marginesie sceny politycznej III RP.

do góry