Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Filmowy Konkurs Historyczny Patria Nostra pod patronatem IPN

Rejestracja do 15 maja, termin nadsyłania filmów i animacji do 31 maja 2020

  • baner konkursu Patria Nostra

POD  PATRONATEM  Instytutu Pamięci Narodowej oraz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Marszałków, Senatorów, hierarchów Kościoła oraz Instytucji Samorządowych już od pięciu lat organizowany jest filmowy Konkurs Historyczny Patria Nostra. Konkurs adresowany jest do młodzieży polskiej i polonijnej i ma na celu propagowanie wiedzy o historii Polski i jej dziedzictwa kulturowego, krzewienie patriotyzmu oraz budowanie poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków.

W  DOTYCHCZASOWYCH  edycjach Konkursu wzięło udział blisko 2.700 uczniów i nauczycieli z Polski i całego świata, realizując ponad 700 filmów i animacji odwołujących się do dziejów naszej Ojczyzny. W aktualnej V edycji weźmie udział ok. 1.500 naszych młodych rodaków z Polski i zagranicy.

JESTEŚMY  DUMNI  z tego, że wykonane przez młodzież prace mają bardzo wysoki poziom, zarówno merytoryczny jak i artystyczny, i mogą pełnić funkcje edukacyjne i popularyzujące historię Polski. Jednocześnie cieszy nas, że mogliśmy przekazać wszystkim uczestnikom Konkursu atrakcyjne nagrody. Laureaci konkursów wzięli udział w wycieczkach do Brukseli. Nagrodą dla młodzieży polonijnej były kilkudniowe wycieczki edukacyjne do Polski.

ZAPRASZAMY   uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału jednym z konkursów które są obecnie realizowane w ramach aktualnej V edycji:

  1. Konkurs  Mazowiecki
  2. Konkurs  Małopolski
  3. Konkurs  Wielkopolski
  4. Konkurs  Światowy

Są jeszcze wolne miejsca w każdym z czterech konkursów. Zaproszenie kierujemy do młodzieży w wieku 12–19 lat ze szkół podstawowych i średnich, a także parafii i organizacji polonijnych i społecznych z całego świata.

TERMIN  REJESTRACJI  uczestników upływa dnia 15 maja, zaś termin nadsyłania filmów i animacji 31 maja 2020.

GALE  FINAŁOWE  konkursów odbędą się we wrześniu w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. W przypadku  niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej,Gale Finałowe zrealizowane zostaną za pośrednictwem telewizji, z wykorzystaniem najnowszych technologii komunikacji.

NAGRODY  w konkursach Patria Nostra otrzymują wszyscy uczestnicy. Dla Zwycięzców przewidziane są wycieczki do Polski lub do Brukseli  (oczywiście jeśli ich realizacja będzie możliwa).  Dla pozostałych uczestników – atrakcyjne nagrody rzeczowe.

REJESTRACJA   w konkursie,  podobnie jak sam konkurs odbywa się w internecie. Aby przystąpić do konkursu niezbędny jest entuzjazm oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego który dostępny jest na stronie internetowej: www.konkurs-patrianostra.pl

do góry