Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności Józefowi Stasiczkowi – Piekary Śląskie, 12 grudnia 2019

12 grudnia 2019 r. w Piekarach Śląskich odbyło się uroczyste wręczenie Krzyża Wolności i Solidarności Józefowi Stasiczkowi.  W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenie wręczył dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach.

Józef Stasiczek był pracownikiem KWK „Andaluzja” w Piekarach Śląskich. Brał udział w strajku okupacyjnym w dniach 14-17 grudnia 1981 r. w ww. zakładzie pracy. 30 grudnia 1981 r. Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Piekary Śląskie wydało orzeczenie, skazujące Józefa Stasiczka na karę trzech miesięcy aresztu zasadniczego. W rezultacie odznaczony przebywał w następujących zakładach karnych: w Areszcie Śledczym w Zabrzu (31 grudnia 1981 r. – 7 stycznia 1982 r.), Zakładzie Karnym w Krakowie-Nowej Hucie (7 -29 stycznia 1982 r.), Zakładzie Karnym w Krakowie-Podgórzu (29 stycznia - 30 marca 1982 r.). Należy zaznaczyć, iż z dniem 30 grudnia 1981 r. dyrekcja KWK „Andaluzja” w Piekarach Śląskich rozwiązała z Józefem Stasiczkiem umowę o pracę bez wypowiedzenia.  W kwietniu 1982 r. J. Stasiczek został ponownie zatrudniony w piekarskiej kopalni na zasadach nowoprzyjętych pracowników. Natomiast w sierpniu 1988 r. został członkiem Komitetu Strajkowego, utworzonego w dniu 19 sierpnia 1988 r. w KWK „Andaluzja” w Piekarach Śląskich.

do góry