Nawigacja

Aktualności

Uroczysta gala XI edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” – Białystok, 10 grudnia 2019

Podczas uroczystości prezes IPN dr Jarosław Szarek wręczył Nagrody Honorowe „Świadek Historii” zasłużonym dla upamiętniania historii narodu polskiego oraz wspierającym od lat działania IPN. Laureatami zostały cztery osoby oraz jedna instytucja.

10 grudnia 2019 r. w siedzibie białostockiego oddziału IPN odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Honorowej „Świadek Historii”. W uroczystości wzięli udział szanowni Laureaci i ich rodziny, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, wojska, uczniowie, dotychczasowi Laureaci odznaczeni Nagrodą Honorową Świadek Historii, środowiska kultury i nauki oraz media.

Biogramy odznaczonych:

Jan Adamski s. Lucjana, ur. 17.04.1941 r. w Choroszczy

Współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy; inicjator upamiętnienia przez mieszkańców gminy Polskiej Organizacji Wojskowej – Komendy Lokalnej Choroszcz oraz budowy pomnika ,,Szubienica”, stanowiącego miejsce pamięci martyrologii powstańców z 1863 r. Z jego inicjatywy każdego roku 22 stycznia organizowane są obchody wybuchu Powstania Styczniowego, a w dniu 15 sierpnia obchody Święta Wojska Polskiego. Współorganizator odsłonięcia tablicy upamiętniającej Komendę Lokalną POW. Inicjator cyklu pt. ,,Spotkania z historią”, przybliżającego historię Choroszczy i okolicy. Dzięki jego inicjatywie: w kościele parafialnym w Choroszczy umieszczono tablicę z nazwiskami członków POW, odnowiono cmentarz wojenny z 1915 r., wybudowano pomnik upamiętniający ofiary II wojny światowej oraz Grób Nienarodzonego Dziecka. Odznaczony m.in.: odznaką brązową i srebrną – Wzorowy Żołnierz I i II stopnia, Zasłużony Białostocczyźnie, odznakami: Zasłużony Działacz Kultury, Medalem za Zasługi dla Turystyki, Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Józef Moczydłowski s. Józefa, ur. 4.12.1926 r. w miejscowości Łopienie Szelągi

Ppor. Józef Moczydłowski, żołnierz Armii Krajowej ps. ,,Burak”, pełnił funkcję łącznika w oddziale AK Obwód Wysokie Mazowieckie. W 1953 r. jako przesłuchiwany, bierze udział w procesie ,,Huzara”. Angażuje się w upamiętnianie wydarzeń historycznych; uczestnik spotkań z młodzieżą, z którą dzieli się swoimi wspomnieniami. Członek pocztu sztandarowego AK czynnie uczestniczący w rocznicowych uroczystościach lokalnych. Z jego inicjatywy: wzniesiono pomnik ,,Huzara” w Nowych Piekutach, umieszczono na cmentarzu w Wyszonkach Kościelnych tablice upamiętniające Żołnierzy Wyklętych, odnowiono cmentarz z czasów I wojny światowej w Składach Borowych. Odznaczony: odznaką pamiątkową ,,Akcja Burza”, odznaką ,,Weterana Walk o Niepodległość’’, medalem ,,Pro Patria”.

Andrzej Janusz Arian s. Jana, ur. 29.11.1963 r. w Węgorzewie

Nauczyciel historii, od wielu lat współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej; organizator warsztatów przedmiotowo-metodycznych na terenie Powiatu Giżyckiego. Dzięki jego zaangażowaniu uczniowie uczestniczą w projektach organizowanych przez IPN takich jak: ,,Kamienie Pamięci”, ,,Łączka i inne miejsca poszukiwań”, ,,Zapal Światło Wolności” i wielu innych. Organizuje spotkania o tematyce historycznej dla mieszkańców Giżycka; sprowadza z poszczególnych oddziałów wystawy IPN przygotowując do nich wykłady tematyczne. Współorganizator lokalnych uroczystości patriotycznych oraz rocznicowych.

Stanisław Żochowski s. Kazimierz, ur. 10.06.1931 r. w Żochach Starych

Był kurierem/łącznikiem w oddziale mjr. Kazimierza Kamieńskiego ,,Huzara” pod pseudonimem ,,Fala”. Członek Światowego Związku Żołnierzy AK. Nie ujawnił się w czasie amnestii. Wydany przez kolegę, podczas zatrzymania postrzelony. Za działalność w antykomunistycznym podziemiu wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku skazany na karę 12 lat pozbawienia wolności. Osadzony w 1954 r. m.in. we Wronkach, Barczewie i Sztumie. Więziony do 1956 r. Obecnie bierze czynny udział we wszystkich lokalnych uroczystościach patriotycznych związanych m.in. z obchodami Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych czy uroczystościami organizowanymi w Łapach upamiętniającymi ,,Huzara”. Po wojnie członek Zrzeszenia WiN, a po 1989 r. Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Odznaczony Krzyżem Więźnia Politycznego 1939-1956 i odznaką ,,Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny”.

Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku

Organizator kolonii wakacyjnych dla dzieci i młodzieży z polskiej szkoły średniej nr 36 w Grodnie i szkoły społecznej przy Domu Polskim w Lidzie, których celem jest nauka języka polskiego oraz przekazywanie wiedzy o historii Polski. Organizator cyklicznych międzynarodowych konferencji naukowych i comiesięcznych spotkań w ramach Wszechnicy Humanistycznej, krzewiących wiedzę o historii narodu polskiego oraz upamiętniających polskie rocznice historyczne. Swoją działalność Mazurskie Towarzystwo Naukowe kieruje zarówno do ludzi młodych, jak i do starszego pokolenia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizator konkursu pamiętnikarskiego skierowanego do najstarszego pokolenia Polaków. Zebrane relacje i wspomnienia opublikowano w książce pt. ,,Wschodnie drogi i losy wojenne pokolenia Ełczan”.

 

do góry