Nawigacja

Aktualności

Niemiecka „Kulturpolitik” (1939–1945) wobec dziedzictwa kulturowego Polski – spotkanie z cyklu „Polskie miasta wobec totalitaryzmów” – Warszawa, 28 listopada 2019

Retransmisja na kanale IPNtv

28 listopada 2019 r. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia w Warszawie odbyło się spotkanie „Niemiecka »Kulturpolitik« (1939–1945) wobec dziedzictwa kulturowego Polski (archiwa, biblioteki, muzea, przestrzeń historyczna)” z cyklu „Polskie miasta wobec totalitaryzmów”.

Gościem dr. hab. Piotra Majewskiego była Maria Romanowska-Zadrożna (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów), autorka licznych publikacji o polskich stratach wojennych i rewindykacji zagrabionych dzieł sztuki.

Link do wydarzenia na Facebooku.

Zapis spotkania na kanale IPNtv

* * *

Polskie miasta wobec totalitaryzmów​ to cykl wykładów i dyskusji o wojennych i powojennych losach przestrzeni miejskiej. II wojna światowa, wśród wielu traumatycznych doświadczeń, oznaczała również zniszczenia materialne. Ich ofiarą padło wiele zabytków – pamiątek przeszłości, które przez wieki kształtowały estetyczną wrażliwość mieszkańców. Zniszczenie historycznych przestrzeni miast przyniosło powojenne wyzwania: czy odbudowywać zrujnowane obszary, czy wykorzystać zniszczenie, aby projektować miasta bardziej odpowiadające potrzebom mieszkańców? Jak upamiętnić tragedię wojny? Jak zachować wierność profesjonalizmowi i postawom etycznym w czasach totalitaryzmu, który w socrealistycznych formach nie omijał również świata urbanistyki i architektury?

Cykl prowadzi  dr hab. prof. UKSW Piotr Majewski.​

 • Spotkanie z cyklu „Polskie miasta wobec totalitaryzmów” – Warszawa, 28 listopada 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  Spotkanie z cyklu „Polskie miasta wobec totalitaryzmów” – Warszawa, 28 listopada 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Spotkanie „Niemiecka »Kulturpolitik« (1939–1945) wobec dziedzictwa kulturowego Polski (archiwa, biblioteki, muzea, przestrzeń historyczna)” prowadził dr hab. Piotr Majewski. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  Spotkanie „Niemiecka »Kulturpolitik« (1939–1945) wobec dziedzictwa kulturowego Polski (archiwa, biblioteki, muzea, przestrzeń historyczna)” prowadził dr hab. Piotr Majewski. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Gościem dr. hab. Piotra Majewskiego była Maria Romanowska-Zadrożna. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  Gościem dr. hab. Piotra Majewskiego była Maria Romanowska-Zadrożna. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Spotkanie z cyklu „Polskie miasta wobec totalitaryzmów” – Warszawa, 28 listopada 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  Spotkanie z cyklu „Polskie miasta wobec totalitaryzmów” – Warszawa, 28 listopada 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Spotkanie z cyklu „Polskie miasta wobec totalitaryzmów” – Warszawa, 28 listopada 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  Spotkanie z cyklu „Polskie miasta wobec totalitaryzmów” – Warszawa, 28 listopada 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
do góry