Nawigacja

Aktualności

Inauguracja III edycji projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań” z udziałem wiceprezesa IPN prof. Krzysztofa Szwagrzyka – Gdańsk, 16 października 2019

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Do udziału w tegorocznej gdańskiej edycji zgłosiło się 10 zespołów.

W wypełnionej po brzegi sali konferencyjnej IPN Gdańsk 16 października rozpoczęła się III edycja projektu edukacyjnego „Łączka i inne miejsca poszukiwań”. Zainaugurował ją wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk, który był jednocześnie gościem pierwszego spotkania.

– Projekt „Łączka i inne miejsca poszukiwań” jest realizowany w Polsce od kilku lat, a jego efekty przeszły nasze oczekiwania. Zaproponowaliśmy młodemu pokoleniu sposób na to, by dotknąć historii inaczej niż poprzez podręcznik. Zaprosiliśmy do polubienia historii, a nawet jej pokochania. Nie poprzez daty, suche fakty tylko osobiste działanie – zwrócił się do licznie zebranych prof. Szwagrzyk.

Następnie wiceprezes IPN przedstawił los Żołnierzy Wyklętych w warunkach komunistycznego zniewolenia.

– Żołnierze Wyklęci funkcjonowali w warunkach skrajnie trudnych. Komuniści rozsyłali za nimi listy gończe, bo traktowali naszych bohaterów jak złoczyńców, morderców, pospolitych przestępców wyjętych spod prawa. Po ogłoszeniu skazujących wyroków, przez wiele lat, tysiące rodzin w Polsce próbowało dowiedzieć się, gdzie są pogrzebani ich najbliżsi. Pytali: „skoro już zabiliście, zamordowaliście, to chociaż oddajcie ciało”. Ale komuniści traktowali ciała ofiar jako swoiste trofeum przynależne władzy i do końca trwania systemu komunistycznego była to tajemnica państwowa – mówił prof. Szwagrzyk.

W dalszej części wiceprezes IPN zaprezentował działania Instytutu w zakresie poszukiwania nieznanych miejsc pochówku nie tylko ofiar terroru komunistycznego, ale także zbrodni niemieckich, sowieckich i ukraińskich. Są one prowadzone w wielu miejscach w Polsce.

Na zakończenie spotkania prof. Szwagrzyk zwrócił się bezpośrednio do młodych ludzi.

– Życzę wam, abyście w tym projekcie doświadczyli chwil ogromnej satysfakcji, żebyście mogli odkryć coś, co miało być nieznane, byście mogli dotknąć czegoś i utrwalić to, po czym nie miał pozostać jakikolwiek ślad.

Celem projektu jest wspieranie wychowania patriotycznego i przywiązania do „małych ojczyzn”, kształtowanie postaw empatii wobec ofiar systemów totalitarnych, poszanowania dla życia ludzkiego oraz rozbudzanie ciekawości badawczej poprzez poznawanie warsztatu pracy historyków, archiwistów, genetyków i archeologów.

Na projekt składa się cykl 6 spotkań, z których każde będzie poświęcone miejscu, postaci lub problemom badawczym związanym z poszukiwaniami ofiar reżimów totalitarnych. Finalnym zadaniem będzie nakręcenie krótkiego (do 2 minut) filmu, zachęcającego młodzież do zainteresowania się tematyką prac Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.

„Łączka i inne miejsca poszukiwań” przeznaczona jest dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Do udziału w tegorocznej gdańskiej edycji zgłosiło się 13 zespołów.

Spotkanie podsumowała Anna Dymek z Biura Poszukiwań i Identyfikacji, koordynator projektu z ramienia IPN Gdańsk. 

– Nie udałoby się odnaleźć tylu miejsc pochówków polskich bohaterów gdyby nie prof. Krzysztof Szwagrzyk. Bez jego inicjatywy i codziennego zaangażowania, ten niezwykle ważny i potrzebny proces, nie mógłby być realizowany – podkreśliła. 

Projekt został objęty Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Koordynatorzy IPN Gdańsk: Anna Dymek (Biuro Poszukiwań i Identyfikacji), Artur Chomicz (Biuro Edukacji Narodowej).

do góry