Nawigacja

Aktualności

46. edycja międzynarodowego kongresu historii techniki (International Committee for the History of Technology - ICOHTEC - 46th annual meeting) – Katowice, 22 – 27 lipca 2019

Instytut Pamięci Narodowej był partnerem przedsięwzięcia.

W dniach 22-27 lipca 2019 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 11) odbyła się 46. edycja międzynarodowego kongresu historii techniki (International Committee for the History of Technology - ICOHTEC - 46th annual meeting). Tegorocznym hasłem było „Technology and Power“ (technologia i władza).

ICOHTEC jest organizacją powstałą w 1968 r. w Paryżu z inicjatywy badaczy zajmujących się historią nauki oraz techniki. Głównym celem organizacji była integracja środowisk naukowych z obu stron Żelaznej Kurtyny. Konferencje ICOHTEC odbywają się cyklicznie co roku i gromadzą naukowców z całego świata (w minionych latach spotkania zorganizowano we Francji, w Brazylii, Portugalii i w Izraelu). Szczegółowe informacje o ICOHTEC można znaleźć na stronie internetowej - http://www.icohtec.org/. Warto w tym miejscu wspomnieć, że dotychczas konferencja ICOHTEC była organizowana w Polsce tylko raz, na początku lat 70-tych.

Obradom naukowym, w których wzięło udział ok. 150 naukowców z całego świata, towarzyszył bogaty program socjalny. W ramach kongresu zorganizowano liczne spotkania towarzyskie oraz wycieczki do miejsc związanych z technologią w rejonie. Ważnym elementem konferencji była również poprzedzająca konferencję tzw. „Summer School” (18-22 lipca). Szkoła letnia stanowi forum spotkań dla młodych naukowców z całego świata, podejmujących w swoich badaniach problematykę związaną z historią technologii, i jej roli dla rozwoju społeczeństw na przestrzeni dziejów. W ramach „Summer School” odbywały się przede wszystkim warsztaty naukowe, prowadzone przez wybitnych specjalistów z zakresu tzw. Society and Technology Studies.

Konferencja ICOHTEC stała się tym samym doskonałą promocją regionu i kraju goszczącego obrady. Uroczyste otwarcie konferencji odbyło się 22 lipca w gmachu Sejmu Śląskiego. Wzięli w nim udział: dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej UŚ,  dr hab. prof. UŚ Kazimierz Miroszewski, dziekan Wydziału Nauk Społecznych UŚ, prof. Sławomir Łotysz (PAN). Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. Dagmar Schäfer (Niemcy).

Partnerami Wydziału Nauk Społecznych UŚ, zaangażowanymi w organizację konferencji w 2019 r. byli obok Instytutu Pamięci Narodowej, m. in. Muzeum Śląskie, Muzeum w Gliwicach, Urząd Miasta Katowice, Urząd Wojewódzki, a także przedsiębiorstwa prywatne. Konferencja łączy tym samym najważniejsze instytucje polityczne, kulturalne oraz naukowe regionu.

http://katowice2019.icohtec.org/

do góry