Nawigacja

Aktualności

Wręczenie nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – Warszawa, 20 marca 2019

  • Wręczenie nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – Warszawa, 20 marca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wręczenie nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – Warszawa, 20 marca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Wręczenie nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – Warszawa, 20 marca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wręczenie nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – Warszawa, 20 marca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Wręczenie nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – Warszawa, 20 marca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wręczenie nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – Warszawa, 20 marca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Wręczenie nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – Warszawa, 20 marca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wręczenie nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – Warszawa, 20 marca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Wręczenie nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – Warszawa, 20 marca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wręczenie nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – Warszawa, 20 marca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Wręczenie nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – Warszawa, 20 marca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wręczenie nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – Warszawa, 20 marca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Wręczenie nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – Warszawa, 20 marca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wręczenie nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – Warszawa, 20 marca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Wręczenie nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – Warszawa, 20 marca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wręczenie nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – Warszawa, 20 marca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Wręczenie nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – Warszawa, 20 marca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wręczenie nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – Warszawa, 20 marca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  • Wręczenie nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – Warszawa, 20 marca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN) Wręczenie nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – Warszawa, 20 marca 2019. Fot. Sławek Kasper (IPN)

20 marca 2019 autorzy najlepszych prac w polskiej prasie, radiu, telewizji i Internecie zostali uhonorowani podczas uroczystej gali w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie. Nagrodę im. Janusza Kurtyki, ufundowaną przez Instytut Pamięci Narodowej, za najlepszą publikację o tematyce historycznej wręczył prezes IPN dr Jarosław Szarek.

Nagrodę otrzymała Jolanta Rudnik za reportaż „Trzech komandorów” o Stanisławie Mieszkowskim, Zbigniewie Przybyszewskim i Jerzym Staniewiczu, trzech oficerach Marynarki Wojennej, którzy w 1939 r. razem bronili Helu, a potem trafili do obozu jenieckiego. Po wojnie zajmowali ważne stanowiska w dowództwie Marynarki Wojennej. W 1950 roku aresztowani i fałszywie oskarżeni o spisek w wojsku, zostali straceni w więzieniu na Rakowieckiej. Po ponad 60 latach ich szczątki odnaleziono na powązkowskiej Łączce.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:  Anna Kołodziejczyk – „Ballada o pieśni”, PR Program 3, 10 stycznia 2018, oraz Jacek Słomiński – „Relikwie”, TVP 3 Białystok, 15 września 2018.

 

* * *

Konkurs odbył się po raz 26, nagrody SDP wzorowane są na najwyżej ocenianej na świecie amerykańskiej nagrodzie Pulitzera. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć wszyscy dziennikarze i fotoreporterzy. W tym roku Stowarzyszenie przyznało nagrody i wyróżnienia w 14 kategoriach tematycznych.

Główna Nagroda Wolności Słowa – najstarsza z Nagród SDP - dotyczy publikacji w obronie demokracji i praworządności, demaskujących nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka. Nagroda Watergate przyznawana jest za najlepsze prace z zakresu dziennikarstwa śledczego. Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego – za publikacje o problemach i wydarzeniach na świecie, Nagroda im. Krystyny Grzybowskiej za publicystykę o tematyce europejskiej, Nagroda im. Macieja Łukasiewicza za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury oraz popularyzację wiedzy, Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego – za dziennikarstwo ekonomiczne, Nagroda im. Aleksandra Milskiego – dla redakcji mediów lokalnych za podejmowanie tematów ważnych dla ich społeczności, Nagroda im. Stefana Żeromskiego za publikacje o tematyce społecznej, Nagroda im. Adolfa Bocheńskiego skierowana jest do młodych dziennikarzy (do 30 roku życia) – za wyróżniające się dokonania dziennikarskie. Nagroda im. Kazimierza  Wierzyńskiego za publikacje o tematyce sportowej.

Fotoreporterzy mogli w tym roku startować w dwóch kategoriach fotograficznych: Nagroda im. Erazma Ciołka – za fotografię społecznie zaangażowaną oraz Nagroda im. Eugeniusza Lokajskiego – za fotografię o tematyce sportowej.

W ramach konkursu SDP prowadzona jest również nagroda Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „EKOS” (afiliowanego przy SDP) – Nagroda im. prof. Stefana Myczkowskiego, przyznawana za najlepsze publikacje o problemach ochrony środowiska.

Instytut Pamięci Narodowej jest partnerem konkursu.

do góry