Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Przystanek Historia IPN w Brukseli – 5–8 grudnia 2018

  • Lekcje na Przystanku Historia IPN w Brukseli – 5–8 grudnia 2018 Lekcje na Przystanku Historia IPN w Brukseli – 5–8 grudnia 2018
  • Lekcje na Przystanku Historia IPN w Brukseli – 5–8 grudnia 2018 Lekcje na Przystanku Historia IPN w Brukseli – 5–8 grudnia 2018
  • Lekcje na Przystanku Historia IPN w Brukseli – 5–8 grudnia 2018 Lekcje na Przystanku Historia IPN w Brukseli – 5–8 grudnia 2018
  • Lekcje na Przystanku Historia IPN w Brukseli – 5–8 grudnia 2018 Lekcje na Przystanku Historia IPN w Brukseli – 5–8 grudnia 2018

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest już drugi raz tematem przewodnim spotkania w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Brukseli 6 grudnia 2018 r. oraz zajęć dla młodzieży, prowadzonych w dniach 5–8 grudnia przez pracowników IPN w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP z siedzibą przy Polskiej Misji Katolickiej.

6 grudnia w Ambasadzie RP w Brukseli, z udziałem ambasadora Artura Orzechowskiego, odbyło się główne spotkanie kolejnej edycji Przystanku Historia IPN. Podczas spotkania uroczyście otwarto wystawy: „Ojcowie Niepodległości”, przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej oraz „Kobiety Niepodległości”, przygotowaną przez Muzeum Historii Polski. Wykład „Niepodległość – nie tylko Legiony” wygłosił dr Paweł Błażewicz.

 

 

W Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP z siedzibą przy Polskiej Misji Katolickiej pracownicy IPN poprowadzą ogółem 18 lekcji i 3 wykłady, przybliżając uczniom zagadnienia związane z odzyskaniem przez Polaków wolności w 1918 r.

Wyjazd do Brukseli związany jest z realizacją przez Biuro Edukacji Narodowej IPN Programu Polonijnego i stworzonego w jego ramach projektu „Zagraniczne Przystanki Historia IPN”, koordynowanego przez Olgę Tumińską.

„Przystanki Historia IPN” poza granicami Polski to miejsca szczególne – są rezultatem efektywnej współpracy środowisk polonijnych i polskich poza granicami kraju z Instytutem Pamięci Narodowej. Na cyklicznych spotkaniach z rodakami przypominamy i dyskutujemy o historii Polski XX wieku w ramach wykładów, spotkań otwartych, prezentacji książek i wystaw IPN. „Przystanek Historia IPN” to także lekcje i warsztaty dla uczniów i nauczycieli, upowszechniające wiedzę o historii Polski i prezentujące działalność Instytutu.

W ramach zagranicznych „Przystanków Historia IPN” regularnie spotykamy się z Polakami w  Wilnie, Grodnie, we Lwowie,  w Żytomierzu, w Gnojniku na Zaolziu, Brukseli, Londynie, Nowym Jorku i Chicago.

do góry