Nawigacja

Aktualności

Zmarł o. Hieronim Fokciński

  • o. Hieronim Fokciński
    o. Hieronim Fokciński

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci o. dr Hieronima Fokcińskiego SJ, który opuścił  nas w wieku 81 lat. Ojciec  Hieronim Fokciński wstąpił do Towarzystwa Jezusowego 1954 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1964 roku. W 1970 roku podjął studia z historii Kościoła na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Po śmierci o. Eugeniusz Reczka SJ objął w maju 1971 roku kierownictwo Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie, w którym rejestruje się, gromadzi i wstępnie opracowuje materiały archiwalne dotyczące Polski.  Był członkiem Associazione Archivistica Ecclesiastica, Commissione Internazionale per la Bibilografia dell'Archivio Vaticano, Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów Polskich na Zachodzie, Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, współpracował z Archiwum IPN przy opracowaniu i digitalizacji zbiorów PISK. W 2009 został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w upowszechnianiu wiedzy o historii Kościoła w Polsce, za popularyzowanie polskiej kultury oraz za działalność na rzecz społeczności polskiej we Włoszech.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie, Bliskim i Współpracownikom.

do góry