Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Inauguracja cyklu wykładów otwartych – Szczecin, 4 października 2006 r.

W dniu 4 października 2006 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy al. Piastów 12 w Szczecinie podczas spotkania z młodzieżą i nauczycielami, zainaugurowano cykl wykładów otwartych przygotowywanych przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Szczecinie na rok szkolny 2006–2007. Słowo wstępne do zebranych skierowała dr Małgorzata Machałek, naczelnik OBEP Szczecin. Pracownik OBEP w Szczecinie Paweł Skubisz wygłosił wykład otwarty p.t. „Aparat bezpieczeństwa w Polsce w latach 1944–1989”. Elementem podnoszącym walory edukacyjne spotkania była prezentacja multimedialna oraz projekcja filmu „Wykrywać, Rozpoznawać, Zapobiegać. Pod okiem bezpieki 1956–1989 r.”
Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy z nauczycielem I LO w Szczecinie i doradcą metodycznym Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego w Szczecinie - Jarosławem Usowiczem. Kolejne spotkania będą odbywały się w I LO w Szczecinie w każdym pierwszym tygodniu miesiąca:
1. Marcin Ozga – „Władza w Polsce Ludowej” (listopad 2006)
2. Radosław Ptaszyński – „Społeczeństwo w Polsce Ludowej” (grudzień 2006)
3. Paweł Knap – „Mniejszości narodowe w Polsce powojennej” (styczeń 2006)
4. Grzegorz Czapski – „Wystąpienia robotnicze w PRL” (luty 2006)
5. dr Eryk Krasucki – „Kultura w Polsce Ludowej” (marzec 2006)
6. dr Małgorzata Machałek – „Polityka oświatowa państwa polskiego w latach 1944–1989”
(9 kwiecień 2006)
7. Marcin Stefaniak – Kościół katolicki a władza komunistyczna w Polsce w latach 1944–1989” (maj 2006).
Wykłady otwarte przygotowane przez pracowników OBEP IPN w Szczecinie odbywać się będą także w Gorzowie Wlkp., Koszalinie i Stargardzie Szczecińskim. Pierwszy wykład z cyklu p.t. „Aparat bezpieczeństwa w Polsce w latach 1944–1989” wygłoszone przez pracownika OBEP IPN w Szczecinie Pawła Skubisza, miały miejsce:

2 października w Delegaturze IPN w Koszalinie - na wykładzie obecni byli uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych z Koszalina i Białogardu;

2 października wygłoszony został w Gimnazjum w Pomianowie. Został przeprowadzony na zaproszenie nauczyciela historii pani Katarzyny Ryglewicz.

3 października w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Park 3 Maja 2 w Stargardzie Szczecińskim – obecni byli nauczyciele i młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy nauczycieli historii: Iwony Antczak i Renaty Pruskiej-Nierody ze Stargardu Szczecińskiego.

5 października 2006 w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim.
Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy ze Zbigniewem Syską oraz Jerzym Dutkiewiczem, doradcami metodycznymi WOM.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wraz z uczniami do udziału w wykładach.

12.10.06

do góry