Nawigacja

Aktualności

Ogólnopolska konferencja naukowa „Prymas Stefan Wyszyński a Niepodległa. Naród – patriotyzm – państwo w myśli i nauczaniu Prymasa Tysiąclecia” – Warszawa 25 maja 2018

 • zaproszenie
  zaproszenie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Prymas Stefan Wyszyński a Niepodległa. Naród – patriotyzm – państwo w myśli i nauczaniu Prymasa Tysiąclecia", która odbędzie się 25 maja 2018 w Warszawie (Aula Muzyczna UKSW, ul. Dewajtis 5).

Celem konferencji, realizowanej w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”, jest całościowe przedstawienie spojrzenia Prymasa Stefana Wyszyńskiego na naród, patriotyzm i państwo. Konferencja swoim programem i założeniami nawiązuję do obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

PROGRAM

Otwarcie konferencji

9.00

JE kard. Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW
Dr Jarosław Szarek, Prezes IPN

Sesja I: Naród

9.30–11.40

 • 9.30–9.50
  Ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski (UKSW), Teologia narodu prymasa Stefana Wyszyńskiego
 • 9.50–10.10
  Dr Ewa K. Czaczkowska (UKSW), Wizja historii Polski w myśli prymasa Wyszyńskiego
 • 10.10–10.30
  Dr Bartłomiej Noszczak (IPN Warszawa), My, Naród. Polska i Polacy w milenijnym programie prymasa Stefana Wyszyńskiego (1956–1966/1967)
 • 10.30–10.50
  Dr Łukasz Krzysztofka (Tygodnik „Niedziela”), Wolność wewnętrzna jako fundament siły i suwerenności narodu  w myśli prymasa Stefana Wyszyńskiego
 • 10.50–11.10
  Roman Graczyk (IPN Kraków), Spór kard. Wyszyńskiego ze środowiskiem „Tygodnika Powszechnego” o polską tradycję narodową
 • 11.10–11.40 – dyskusja

11.40–12.00 przerwa na kawę

Sesja II: Państwo

12.00–14.10

 • 12.00–12.20
  Dr Michał Białkowski (UMK), Odrodzenie i odbudowa państwa polskiego w publicystyce Stefana Wyszyńskiego
 • 12.20–12.40
  Ks. dr hab. Jerzy Buczek (Diecezja Rzeszowska), Kardynał Stefan Wyszyński obrońcą prawdy, wolności i sprawiedliwości w okresie zniewolenia komunistycznego
 • 12.40–13.00
  Dr Rafał Łatka (IPN), Idea dobra wspólnego i racji stanu w nauczaniu Prymasa
 • 13.00–13.20
  Ks. dr hab. Robert Nęcek (UPJPII), Powinności obywatela wobec państwa w przekazie homiletycznym prymasa Stefana Wyszyńskiego.  
 • 13.20–13.40
  Dr hab. Paweł Skibiński (UW),  Do jakiego stopnia PRL był państwem polskim? – W ocenie prymasa Stefana Wyszyńskiego
 • 13.40–14.10 dyskusja

14.10–15.00 przerwa obiadowa

Sesja III: Patriotyzm

15.00–16.50

 • 15.00–15.20
  Prof. dr hab. Jan Żaryn (UKSW), Kościół katolicki a patriotyzm w XX wieku
 • 15.20–15.40
  Ks. prof. dr hab. Józef Marecki (UPJPII, IPN), Wizje patriotyzmu w listach Episkopatu Polski 1949–1981
 • 15.40–16.00
  Dr hab. Alina Rynio (KUL), Wychowanie patriotyczne w nauczaniu Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • 16.00–16.20
  Beata Mackiewicz (Instytut Prymasowski), Rola kobiet w nauczaniu patriotycznym prymasa Stefana Wyszyńskiego
 • 16.20–16.50 – dyskusja

16.50–17.10 przerwa na kawę

Sesja IV: Wobec małych ojczyzn

17.10–19.20

 • 17.10–17.30
  Ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk (UKSW), Mazowsze w przepowiadaniu prymasa Stefana Wyszyńskiego
 • 17.30–17.50
  Dr Andrzej Grajewski („Gość Niedzielny”),  Prymas Wyszyński strażnik wolności Kościoła na Wschodzie.
 • 17.50–18.10
  Ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. UKSW, Prymas Wyszyński wobec Ziem Zachodnich
 • 18.10–18.30
  Dr Wojciech Kucharski (Ośrodek Pamięć i Przyszłość), Ziemie Zachodnie i Północne jako polska racja stanu w działaniach prymasa Stefan Wyszyńskiego na przykładzie archidiecezji wrocławskiej
 • 18.30–18.50
  Dr Zbigniew Stanuch (IPN Szczecin), Troska i działanie. Kard. Stefan Wyszyński a Pomorze Zachodnie
 • 18.50–19.20 dyskusja

19.30 zamknięcie konferencji

Ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorów konferencji:

dr Ewa Czaczkowska
e.czaczkowska@areopag21.pl

dr Rafał Łatka
rafal.latka@ipn.gov.pl  
tel. 22 581–85–31

do góry