Nawigacja

Aktualności

Umowa o współpracy z Polskim Instytutem Naukowym w Kanadzie – 20 marca 2018

20 marca br. w Montrealu doszło do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej a Polskim Instytutem Naukowym w Kanadzie (PINK). Umowa została podpisana przez prezesa IPN dr. Jarosława Szarka oraz prezesa PINK Stanisława Latka. Porozumienie dotyczy opracowania merytorycznego, a następnie digitalizacji materiałów zgromadzonych w Montrealu.

  • Umowa o współpracy IPN z Polskim Instytutem Naukowym w Kanadzie. Dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk i Stanisław Latek – prezes Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie – 20 marca 2018 Umowa o współpracy IPN z Polskim Instytutem Naukowym w Kanadzie. Dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk i Stanisław Latek – prezes Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie – 20 marca 2018
  • Umowa o współpracy IPN z Polskim Instytutem Naukowym w Kanadzie – 20 marca 2018 Umowa o współpracy IPN z Polskim Instytutem Naukowym w Kanadzie – 20 marca 2018

Polski Instytut Naukowy w Kanadzie jest działającą nieprzerwanie od 1943 roku instytucją, mającą na celu szerzenie w społeczeństwie kanadyjskim wiedzy o dziedzictwie intelektualnym i artystycznym Polski.

Podpisanie umowy jest efektem wspólnej inicjatywy oraz uzgodnień pomiędzy prezesem Instytutu Pamięci Narodowej oraz prezesem Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie, dokonanych podczas corocznej Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów oraz Bibliotek Polskich na Zachodzie, która miała miejsce w październiku ubiegłego roku w Nowym Jorku.

Do Montrealu uprzednio podpisaną przez dr. Jarosława Szarka umowę przywiozła dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk. Wizyta przedstawicieli IPN podyktowana była koniecznością rozpoznania zasobu PINK oraz przeprowadzenia rozmów dotyczących zasad oraz etapów dalszych prac. Po podpisaniu umowy dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk oraz towarzysząca jej kierownik Sekcji Kształtowania i Ewidencji Zasobu Archiwalnego Teresa Gallewicz-Dołowa zapoznały się ze zbiorami Instytutu oraz charakterem przechowywanych w nim materiałów. Uzgodniony został plan oraz harmonogram prac, które w drugiej połowie roku będą prowadzone przez archiwistów IPN.

22 marca br.  przedstawiciele Instytutu wezmą udział w zorganizowanym przez Polski Instytut Naukowy w Kanadzie spotkaniu z Polakami mieszkającymi na stałe w Montrealu. Podczas spotkania, które odbędzie się w Bibliotece Polskiej im. Wandy Stachniewicz, zaprezentowana zostanie działalność Archiwum IPN ze szczególnym uwzględnieniem projektu „Archiwum Pełne Pamięci”.

 

do góry