Nawigacja

Aktualności

Sympozjum naukowe pt. „Problemy archiwalnych systemów informatycznych” – Łódź, 16–17 października 2017

W tych dniach Łódź po raz piąty stała się stolicą archiwistyki. Łódzkie i warszawskie Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie zorganizowały 16-17 października br. sympozjum naukowe pt. „Problemy archiwalnych systemów informatycznych”. To już kolejne z serii cieszących się dużym uznaniem spotkań poświęconych teoretycznym i praktycznym problemom archiwistyki, przygotowanych z inspiracji Profesora Bohdana Ryszewskiego,  wybitnego teoretyka archiwistyki i twórcy szkoły naukowej.

Uczestników seminarium odbywającego się w sali konferencyjnej „Stare Kino” w Łodzi powitał dr Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi. Wśród obecnych znalazła się Marzena Kruk, dyrektor Archiwum IPN. Obrady poprowadził dr Paweł Perzyna, naczelnik oddziałowego Archiwum.

W poprzednich latach staraniem Archiwum Oddziału IPN w Łodzi odbyły się:

16-17 czerwca 2016 r. – spotkanie seminaryjno-warsztatowe „Koncepcja opracowania zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej” z udziałem profesorów UMK w Toruniu: Wiesławy Kwiatkowskiej i Waldemara Chorążyczewskiego (III seminarium z cyklu Współczesne Wyzwania Archiwistyki)

6-17 listopada 2015 r. – ogólnopolska konferencja podsumowująca dorobek Archiwum IPN w latach 2000-2015, zatytułowana „Archiwa – Historia – Pamięć. Bilans 15 lat działalności archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej”

28-29 kwietnia 2014 r. – spotkanie seminaryjno-warsztatowe „Standaryzacją archiwalnego opisu informacyjnego w kontekście komputeryzacji archiwów” z udziałem prof. UMK dr. hab. Waldemara Chorążyczewskiego (II seminarium z cyklu Współczesne Wyzwania Archiwistyki)

15-16 października 2013 r. – spotkanie seminaryjno-warsztatowe „Problemy struktury zasobu w archiwistyce polskiej” oraz „Problemy komputeryzacji archiwów polskich” z udziałem prof. dr. hab. Bohdana Ryszewskiego (I seminarium z cyklu „Współczesne Wyzwania Archiwistyki”)

foto: Marzena Kumosińska, Łukasz Rakoczy

do góry