Nawigacja

Aktualności

Konferencja dla nauczycieli polonijnych – Budapeszt – Wyszehrad, 13–15 października 2017

  • Konferencja dla nauczycieli polonijnych – Budapeszt – Wyszehrad, 13–15 października 2017
    Konferencja dla nauczycieli polonijnych – Budapeszt – Wyszehrad, 13–15 października 2017
  • Konferencja dla nauczycieli polonijnych – Budapeszt – Wyszehrad, 13–15 października 2017
    Konferencja dla nauczycieli polonijnych – Budapeszt – Wyszehrad, 13–15 października 2017
  • Plakat
    Plakat

W Wyszehradzie koło Budapesztu odbyła się II Europejska konferencja metodyczna dla nauczycieli polonijnych pod hasłem „Splecione dzieje, czyli Polska i Polacy w historii Europy i Świata”. Konferencję zorganizował Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Instytut Pamięci Narodowej był partnerem merytorycznym przedsięwzięcia.

Nauczyciele uczestniczyli w warsztatach i wykładach, m.in. prezesa IPN dr Jarosława Szarka,  zastępcy dyrektora Biura Edukacji Narodowej IPN Adama Hlebowicza, dr Ewy Hoffman-Piotrowskiej (UW), Doroty Dziamskiej, przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego.

Została także uroczyście podpisana umowa partnerska pomiędzy Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, Instytutem Pamięci Narodowej i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie w sprawie przygotowania podręcznika do historii dla szkół polskich za granicą.

– Łączy nas troska o trwanie Polski, żeby polskość została przekazana następnym pokoleniom. W tym dziele największa odpowiedzialność spada na Państwa, od których zależy jaka będzie nasza młodzież – mówił dr Jarosław Szarek, prezes IPN do uczestników konferencj.

– Najlepszą metodą nauki jest przykład. Jako naród mamy to szczęście, że nie brakuje nam wzorców. W zależności od kraju, gdzie Państwo przebywają i uczą znajdą się zasłużeni lokalnie Polacy – przypomniał prezes IPN i wyraził życzenie, aby nauczyciele polonijni w procesie edukacji skorzystali z inicjatyw przygotowywanych przez IPN w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Aby jubileusz nie był tylko jednorazową celebrą, ale procesem zastanowienia nad ceną i wartością wolności, by młode pokolenie poczuło więź z osiągnięciami ich przodków sprzed stuleci. – Chcielibyśmy pamiętać także o wysiłku polskiej emigracji włożonym w proces odzyskiwania niepodległości – podkreślił prezes Szarek. Zapowiedział też publikację listy 88 tys. nazwisk Polaków odznaczonych przed wiekiem Krzyżami i Medalami Niepodległości. Ideą projektu będzie odszukiwanie i poznawanie przez młodzież swoich lokalnych bohaterów.

Węgry nie zostały wybrane na konferencję przypadkowo. Przyjaźń polsko-węgierską widać m.in. w sposobie węgierskiego modelu wsparcia szkół i kultury polskiej. O tej współpracy mówili: Ewa Roney, Przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech, Anna Lang, dyrektor Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej na Węgrzech oraz doradca metodyczny LOM i Piotr Piętka, dyrektor Muzeum i Instytutu Polskiego w Budapeszcie.

Spotkanie w Wyszehradzie stworzyło nauczycielom możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych, ale też wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami z Europy Zachodniej i USA.

Program konferencji w załączniku.

do góry