Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Otwarcie wystawy „Vertriebene 1939. Deportationen von polnischen Bürgern aus den ins Dritte Reich eingegliederten Gebieten” – Berlin, 7 września 2016

7 września 2016, o godz. 19.00, w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie uroczyście otwarto niemieckojęzycznąj wersję wystawy „Wypędzeni 1939. Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy” / „Vertriebene 1939. Deportationen von polnischen Bürgern aus den ins Dritte Reich eingegliederten Gebieten”.

Gości przywitali: Christian Schleicher, wiceprzewodniczący Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, prof. Andrzej Przyłębski, ambasador RP w Niemczech i dr Marek Lasota, pełnomocnik Prezesa IPN do spraw kontaktów ze środowiskami opiniotwórczymi. Okolicznościowy wykład wygłosił prof. dr Hans Henning Hahn, historyk z Uniwersytetu w Oldenburgu. Wprowadzenie do projektu wystawienniczego dotyczącego deportacji obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy przedstawił Jacek Kubiak, kurator wystawy  „Vertriebene 1939...” .

Współproducentami wystawy są Związek Miast Polskich i Instytut Pamięci Narodowej przy współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Wielkopolska Region, Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości i Urzędu Miasta Poznania.

Niemieckojęzyczna wystawa „Vertriebene 1939...”  koncentruje się na deportacjach obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy. Na wielkoformatowych planszach ukazane zostały poszczególne etapy polityki realizowanej przez okupanta niemieckiego. Kilkaset fotografii, plakatów i dokumentów zebranych w polskich i niemieckich archiwach dokumentuje wywózki ludzi zmuszonych do opuszczenia swoich domów, ich dalsze losy, a także ukazuje szerszy kontekst polityki prowadzonej przez Niemcy pod hasłami Lebensraum oraz Generalplan Ost, w okolicznościach terroru stosowanego wobec Polaków i Żydów na tych terenach. Skierowana do niemieckiego odbiorcy wystawa ma na celu m.in. zwrócenie uwagi na rolę paktu Hitler – Stalin w polityce wobec ludności polskiej żydowskiej, jak i przesiedleń tzw. Niemców etnicznych z terenów sowieckich, osiedlanych w okupowanej Polsce w ramach akcji „Heim ins Reich” (Powrót do Rzeszy).
 

Die Ausstellung „Vertriebene 1939. Deportationen von polnischen Bürgern aus den ins Dritte Reich eingegliederten Gebieten” dokumentiert erstmals die traumatischen Erlebnisse und Erfahrungen der polnischen Bevölkerung mit dem nationalsozialistischen Terror speziell in den westlichen Regionen Polens. Diese Gebiete waren nach dem Überfall Hitler-Deutschlands auf Polen 1939 nicht nur von der Wehrmacht und SS be-setzt und ausgeplündert, sondern zwangsweise dem Staatsgebiet des „Deutschen Reiches” zugeschlagen worden. Im Ergebnis wurde die polnische Bevöl-kerung gewaltsam ins südlich gelegene, von den  Nationalsozialisten eingerichtete „Generalgouver-nement” umgesiedelt und damit in ein Gebiet, in dem sie ökonomisch kaum überleben konnte. Der polnischen Bevölkerung wurden ihre Häuser,  Bauernhöfe und ihr bewegliches Eigentum geraubt. Das war das Schicksal von mehreren Hunderttau-senden Menschen aus diesen westlichen Regionen Polens.

Dla zwiedzających wystawa będzie prezentowana do 5 października 2016.


Austellung Vertriebene 1939... / Wystawa Wypędzeni 1939...

Produzenten / Produkcja
Związek Miast Polskich oraz Instytut Pamięci Narodowej


Konzeption / Koncepcja
dr Jacek Kubiak (Kurator der Ausstellung / Kurator wystawy)
Janusz Zemer (Mitarbeit / Współpraca)
Małgorzata Schmidt (Graphische Gestaltung / Opracowanie graficzne)
Andreas Kleine-Kraneburg


Wissenschaftliche Konsultation / Konsultacja naukowa
prof. dr hab. Robert Traba, dr Katarzyna Woniak
Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie


Wissenschaftliche Mitarbeit / Współpraca naukowa
dr Agnieszka Łuczak IPN
Tomasza Sudoł IPN
 

Übersetzungen / Tłumaczenia
Reinhard Lauterbach, Elżbieta  Marszałek

Mitarbeit / Partnerzy
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Fundacja Współpracy Posko-Niemieckiej
Wielkopolska Region
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
Urząd Miasta Poznania

Miejsce / Veranstaltungsort: Akademie der Konrad Adenauer-Stiftung, Tiergartenstrasse 35, 10785 Berlin, tel. +49 30 26996 - 0
Zwiedzanie / Besichtigung: od poniedziałku do czwartku / Montag bis Donnerstag  8.00–19.00, piątek / Freitag 8.00–15.00

Zapraszamy!

 • Otwarcie wystawy „Vertriebene 1939... " w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, 7 września 2016 roku. Powitanie - Christian Schleicher, wiceprzewodniczący KAS
  Otwarcie wystawy „Vertriebene 1939... " w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, 7 września 2016 roku. Powitanie - Christian Schleicher, wiceprzewodniczący KAS
 • Otwarcie wystawy „Vertriebene 1939... " w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, 7 września 2016 roku. Powitanie - prof. Andrzej Przyłębski, ambasador RP w Niemczech
  Otwarcie wystawy „Vertriebene 1939... " w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, 7 września 2016 roku. Powitanie - prof. Andrzej Przyłębski, ambasador RP w Niemczech
 • Otwarcie wystawy „Vertriebene 1939... " w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, 7 września 2016 roku. Powitanie - dr Marek Lasota, pełnomocnik Prezesa IPN do spraw kontaktów ze środowiskami opiniotwóczymi
  Otwarcie wystawy „Vertriebene 1939... " w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, 7 września 2016 roku. Powitanie - dr Marek Lasota, pełnomocnik Prezesa IPN do spraw kontaktów ze środowiskami opiniotwóczymi
 • Otwarcie wystawy „Vertriebene 1939... " w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, 7 września 2016 roku. Okolicznościowe wystąpienie prof. dr. Hansa Henninga Hahna z Uniwersytetu w Oldenburgu
  Otwarcie wystawy „Vertriebene 1939... " w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, 7 września 2016 roku. Okolicznościowe wystąpienie prof. dr. Hansa Henninga Hahna z Uniwersytetu w Oldenburgu
 • Otwarcie wystawy „Vertriebene 1939... " w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, 7 września 2016 r. Do projektu wystawienniczego dot. deportacji obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy wprowadził kurator wystawy, dr Jacek Kubiak
  Otwarcie wystawy „Vertriebene 1939... " w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, 7 września 2016 r. Do projektu wystawienniczego dot. deportacji obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy wprowadził kurator wystawy, dr Jacek Kubiak
 • Otwarcie wystawy „Vertriebene 1939... " w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, 7 września 2016 roku.
  Otwarcie wystawy „Vertriebene 1939... " w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, 7 września 2016 roku.
 • Otwarcie wystawy „Vertriebene 1939... " w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, 7 września 2016 r. Po wystawie gości oprowadzał jej kurator, dr Jacek Kubiak
  Otwarcie wystawy „Vertriebene 1939... " w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, 7 września 2016 r. Po wystawie gości oprowadzał jej kurator, dr Jacek Kubiak
 • Otwarcie wystawy „Vertriebene 1939... " w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, 7 września 2016 r. Po wystawie gości oprowadzał jej kurator, dr Jacek Kubiak
  Otwarcie wystawy „Vertriebene 1939... " w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, 7 września 2016 r. Po wystawie gości oprowadzał jej kurator, dr Jacek Kubiak
 • Otwarcie wystawy „Vertriebene 1939... " w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, 7 września 2016 r. Po wystawie gości oprowadzał jej kurator, dr Jacek Kubiak
  Otwarcie wystawy „Vertriebene 1939... " w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, 7 września 2016 r. Po wystawie gości oprowadzał jej kurator, dr Jacek Kubiak
 • Otwarcie wystawy „Vertriebene 1939... " w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, 7 września 2016 r.
  Otwarcie wystawy „Vertriebene 1939... " w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, 7 września 2016 r.
 • Otwarcie wystawy „Vertriebene 1939... " w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, 7 września 2016 r.
  Otwarcie wystawy „Vertriebene 1939... " w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, 7 września 2016 r.
 • Otwarcie wystawy „Vertriebene 1939... " w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, 7 września 2016 r.
  Otwarcie wystawy „Vertriebene 1939... " w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, 7 września 2016 r.
 • Otwarcie wystawy „Vertriebene 1939... " w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, 7 września 2016 r.
  Otwarcie wystawy „Vertriebene 1939... " w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, 7 września 2016 r.
 • Otwarcie wystawy „Vertriebene 1939... " w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, 7 września 2016 roku.
  Otwarcie wystawy „Vertriebene 1939... " w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, 7 września 2016 roku.
 • Otwarcie wystawy „Vertriebene 1939... " w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, 7 września 2016 r.
  Otwarcie wystawy „Vertriebene 1939... " w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, 7 września 2016 r.
 • Otwarcie wystawy „Vertriebene 1939... " w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, 7 września 2016 r.
  Otwarcie wystawy „Vertriebene 1939... " w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, 7 września 2016 r.
 • Otwarcie wystawy „Vertriebene 1939... " w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, 7 września 2016 r.
  Otwarcie wystawy „Vertriebene 1939... " w siedzibie Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, 7 września 2016 r.
 • Vertriebene 1939 PLANSZA TYTUŁOWA WYSTAWY
  Vertriebene 1939 PLANSZA TYTUŁOWA WYSTAWY
do góry