Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy między IPN i MEN – Warszawa, 24 sierpnia 2016

Dokument, podpisany przez Prezesa IPN Jarosława Szarka i Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską, zakłada upowszechnianie rzetelnej wiedzy o najnowszej historii Polski.

W podpisanej deklaracji mowa jest m.in. o ścisłej współpracy obu instytucji przy opracowywaniu podstaw programowych kształcenia ogólnego z zakresu najnowszej historii Polski. „W sposób szczególny Instytut Pamięci Narodowej będzie rekomendować historyków specjalistów do pracy przy tworzeniu podstaw programowych z przedmiotu historia oraz wiedza o społeczeństwie”.

IPN i MEN „będą współpracować przy opracowywaniu projektów różnych form doskonalenia nauczycieli w zakresie wiedzy z najnowszej historii Polski. (…) W szczególny sposób strony wspierać będą doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów humanistycznych oraz wpływać będą na aktywny udział młodzieży w przedsięwzięciach patriotycznych i edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej na wszystkich poziomach nauczania szkolnego”.

Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreślają, że list intencyjny został sformułowany „w poczuciu odpowiedzialności za kształt świadomości historycznej młodego pokolenia Polaków”.

  • Podpisanie listu intencyjnego o współpracy między IPN i MEN – Warszawa, 24 sierpnia 2016
    Podpisanie listu intencyjnego o współpracy między IPN i MEN – Warszawa, 24 sierpnia 2016 (fot. men.gov.pl)
  • Podpisanie listu intencyjnego o współpracy między IPN i MEN – Warszawa, 24 sierpnia 2016
    Podpisanie listu intencyjnego o współpracy między IPN i MEN – Warszawa, 24 sierpnia 2016 (fot. men.gov.pl)
do góry