Nawigacja

Aktualności

Pożegnalne wystąpienie prezesa IPN Łukasza Kamińskiego w Sejmie – 19 lipca 2016

  • Sejm RP (By I, Kpalion, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2247495)
    Sejm RP (By I, Kpalion, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2247495)

– Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Prace Instytutu Pamięci Narodowej można opisywać – tak jak to uczyniłem przed chwilą – poprzez liczby, poszczególne wydarzenia, ale można to także uczynić inaczej, można się odwołać do wartości, z którymi ta instytucja jest związana, takich jak prawda, bo czemuż służą badania naukowe, jeśli nie odkrywaniu prawdy, czemu służy edukacja, jeśli nie upowszechnianiu prawdy; sprawiedliwość, którą możemy postrzegać zarówno przez pryzmat toczonych śledztw, jak i poprzez procedury lustracyjne, ale także sprawiedliwość symboliczną, którą można wyrazić poprzez dobrą pamięć o ludziach, którzy na nią zasłużyli; godność człowieka, którą w jakimś stopniu możemy przywrócić po latach – powiedział prezes IPN Łukasz Kamiński – prezentując przed Sejmem informację o działalności IPN w 2015 roku. Posłowie informację przyjęli.

Prezes Kamiński w swoim wystąpieniu odniósł się także do dyskusji, która w ostatnim czasie toczyła się wokół IPN. – W ostatnich tygodniach pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej oprócz wielu wyrazów uznania mogli usłyszeć także wiele krzywdzących opinii na temat ich pracy. Proszę mi pozwolić, abym dziś, przy okazji tej prezentacji informacji o naszej działalności w roku 2015, tym setkom pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, którzy ciężko pracują – ciężko pracują w imię właśnie tych wartości, o których przed chwilą mówiłem – mógł podziękować. Dziękuję bardzo – mówił prezes.

W toku dyskusji posłowie odnieśli się do wystąpienia prezesa Kamińskiego. Poseł Andrzej Matusiewicz poinformował, że Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka informację z działalności IPN w 2015 roku przyjęła jednogłośnie. Podziękował także prezesowi Kamińskiemu za wiele lat pracy oraz w imieniu wszystkich członków Komisji słowa uznania i podziękowania skierował także do wszystkich pracowników IPN.

W imieniu Klubu Parlamentarnego PiS wystąpił poseł Daniel Milewski. – Po przeanalizowaniu informacji zawartych w informacji prezesa uznać należy, że Instytut swoje zadania realizuje w sposób właściwy, kompetentny i pełny. Wobec powyższego jako klub parlamentarny przedłożoną informację przyjmujemy do wiadomości i oceniamy pozytywnie – powiedział poseł Milewski.

Poseł Wojciech Wilk w imieniu Klubu Parlamentarnego PO ocenił działalność Instytutu jako bardzo dobrą. – Myślę, że należą się również podziękowania i wyrazy szacunku za dotychczasową działalność kolejnym prezesom IPN-KŚZpNP, w tym obecnemu tutaj panu prezesowi dr. Łukaszowi Kamińskiemu. W czasie sprawowania przez nich kierownictwa IPN rozwinął się w dobrą placówkę zajmująca się najnowszą historią Polski. Odgrywa doskonale, mówiłem o tym, swoja rolę naukową, wykonuje prawidłowo funkcję lustracyjną. Wielką rolę Instytut odegrał w edukacji Polaków, bo to on kultywował i kultywuje chociażby pamięć o żołnierzach wyklętych. Lekcje w szkołach, odkrywanie na nowo historii lokalnej, poświęconej oporowi wobec hitlerowskich Niemiec czy komunistycznej przemocy – to wszystko zasługa m.in. Instytutu Pamięci Narodowej – mówił poseł Wilk.

Zdecydowanie krytycznie o działalności IPN wypowiedział się przedstawiciel Klubu Parlamentarnego Kukiz ’15 poseł Józef Brynkus. Mimo jednoznacznie krytycznej oceny zapowiedział, że jego Klub przyjmie informacje zawarte w sprawozdaniu prezesa IPN.

Informację prezesa IPN, mimo zgłoszenia pewnych wątpliwości, poparł także poseł Grzegorz Furgo w imieniu Klubu Parlamentarnego Nowoczesnej. – Proszę państwa, jesteśmy jednak przychylni temu, żeby zaakceptować to sprawozdanie, i wciąż podkreślamy, że Instytut Pamięci Narodowej to bardzo, ale to bardzo ważna instytucja – powiedział poseł Furgo.

Także poseł Krzysztof Paszyk w imieniu Klubu Parlamentarnego PSL zapowiedział przyjęcie informacji. – Przy tej okazji pragniemy podziękować panu prezesowi za pracę, którą prowadził ze współpracownikami przez okres minionej kadencji. Dziękuje bardzo – mówił poseł Paszyk.

W imieniu Koła Wolni i Solidarni dziękował prezesowi za 5-letnia kadencję także poseł Kornel Morawiecki. – Wartości, o których mówił prezes, są dla nas bardzo drogie i bardziej oczywiste, niż to było przed początkiem tej kadencji. Bardzo dziękuję za to – mówił poseł Morawiecki.

Sejm informację prezesa o działalności IPN w 2015 roku przyjął bez głosu sprzeciwu.

Informacja o działalności IPN-KŚZpNP w okresie 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. (druk nr 497):
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=497

do góry