Nawigacja

Aktualności

Bestsellery IPN – kwiecień 2024

Przedstawiamy najlepiej sprzedające się wydawnictwa IPN w kwietniu 2024 r.

KSIĄŻKI

 

Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Zdzisława Mokranowska, Ja i moje książki to jedno. Rozważania o pisarstwie Zofii Kossak, IPN, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2024, 728 s., ISBN 978-83-8229-983-0 (IPN), 978-83-67587-25-9 (FRSE)

Seria wydawnicza: Literatura i Pamięć.

Ja i moje książki to jedno. Rozważania o pisarstwie Zofii Kossak to publikacja niezwykle potrzebna zarówno ze względu na pamięć o pisarce, jak i z powodu oczekiwań czytelników, którzy nierzadko mogą ulegać opiniom fałszującym znaczenie twórczości, a także często poszukują busoli wskazującej punkty orientacyjne dla interpretacji dzieł literackich, oczekują podpowiedzi na temat przydatnych w lekturze kontekstów czy wreszcie liczą na unaocznienie istotnych aspektów i wymiarów czytanych książek. Autorki skupiły się na oświetleniu tych zdarzeń z życia pisarki, które stanowiły węzłowe punkty jej życiorysu. Podobnie postąpiono z przywoływanymi tu utworami. Ich dobór nie jest dziełem przypadku. Ilustrują one wypowiedzi autorek, dotykających najważniejszych dla pisarki zagadnień, zdarzeń, miejsc i ludzi.

KUP TUTAJ

 

Krzysztof Andrzej Kierski, ,,Relacje rządców diecezji warmińskiej z władzami komunistycznymi Polski w latach 1945–1989”, Olsztyn–Warszawa 2024, 1024 s. +  48 s. wkładki, ISBN 978-83-8229-920-5

Publikacja w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN: „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”.

Seria wydawnicza Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

Książka jest próbą zaprezentowania relacji rządców diecezji warmińskiej z władzami komunistycznymi w latach 1945–1989, a zatem w okresie, kiedy Polska pozostawała w bloku państw socjalistycznych, w których pełnię władzy posiadały partie komunistyczne, a Kościół katolicki traktowany był jako element opozycji stanowiący zagrożenie dla rządzących.

KUP TUTAJ

 

 

Paweł Kornacki, Nie tylko Ulmowie. Historie o Polakach ratujących Żydów na Podlasiu, Białystok–Warszawa 2024, 128 s., ISBN 978-83-8229-948-9

Publikacja w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN: „Dzieje Żydów w Polsce i stosunki polsko-żydowskie w latach 1917–1990”

Seria Wydawnicza Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, tom 62.

Pomoc okazywana Żydom na ziemiach polskich opisana została w wielu publikacjach, choć Podlasie pozostaje poza głównym nurtem badań. Lukę tę stara się częściowo wypełnić niniejsza książka. Jej nadrzędnym celem jest popularyzacja tej problematyki wśród szerokiego grona odbiorców. Czytelnik odnajdzie tu kilkanaście ciekawych opowieści o Polakach ratujących Żydów na Podlasiu. Są to jednocześnie historie tych, którzy desperacko chcieli przetrwać koszmar wojny. Niektóre opisane przypadki funkcjonują już w obiegu naukowym, lecz większość jest zupełnie nieznana. Szczególną uwagę autor zwrócił na losy żydowskich dzieci. Niejednokrotnie między ratującymi i ratowanymi rodziły się silne więzi, a przybrane dzieci były kochane jak własne.

KUP TUTAJ

 

 

PERIODYKI

 

 

„Biuletyn IPN” nr 4/2024 – Katyń – prawda i kłamstwo

Katyń – prawda i kłamstwo – to hasło kwietniowego numeru „Biuletynu IPN”. W kwietniu i maju 1940 r. funkcjonariusze NKWD wymordowali ok. 22 tys. polskich jeńców wojennych i więźniów. Po odkryciu i ujawnieniu zbrodni przez Niemców wiosną 1943 r. Sowieckie Biuro Informacyjne ogłosiło komunikat oskarżający o ten mord Niemców, a Goebbelsa o szerzenie bredni wymierzonych przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Do dziś wielu Rosjan wierzy w rozpowszechnione wtedy kłamstwo katyńskie.

Miało to być założycielskie kłamstwo komunistycznej Polski.

Przez kilkadziesiąt lat w powojennych encyklopediach polskich pisano Katyń – miejsce masowej zbrodni hitlerowskiej. Bezwzględnie usuwano i niszczono pomniki i tablice pamiątkowe, na których Katyń związany był z rokiem 1940. Oczywistością było, że w 1940 roku na Ziemi Smoleńskiej nie było żadnych Niemców, więc zbrodni mogli dokonać tylko Sowieci.

Na warszawskich Powązkach panowie w długich płaszczach usuwali wszelkie kartki z nazwą Katyń. Cóż z tego, jeśli we wszystkie tradycyjne święta narodowe, a także w święto Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny nad nieoznakowaną Dolinką Katyńską biła łuna światła od setek ciasno, jeden przy drugim ustawianych zniczy. Taka jest Polska. Pamięci o zbrodni katyńskiej nie udało się zniszczyć. Przetrwała. Dziś przypominamy prawdę i kłamstwo o Katyniu.

KUP TUTAJ

 

„Biuletyn IPN” nr 5/2024 – Monte Cassino

„Jak dzieci w roku 2100 uczyć się będą [polskiej] historii, to z całej II wojny światowej zostaną tylko Monte Cassino i Powstanie Warszawskie” ­– napisał niegdyś ojciec Józef Maria Bocheński. Coś w tym jest, dlatego przypominając cztery bitwy pod Monte Cassino, a zwłaszcza tę czwartą – polską, zwycięską, przedstawiamy jednocześnie wysiłek zbrojny Polaków na wielu frontach II wojny światowej.

Towarzyszymy polskim dywizjonom myśliwskim w Wielkiej Brytanii, tworzeniu baz przerzutowych nieopodal Brindisi w południowych Włoszech, jesteśmy z I Dywizją Pancerną gen. Maczka w Normandii. Wspominamy o losie cywilów, którzy wyszli z nieludzkiej ziemi z Armią Andersa. Wśród nich trudno pominąć sporą grupę artystów, aktorów teatralnych i filmowych. To oni zadbali o życie kulturalne w naszych bazach wojskowych. Oni też uwiecznili szlak Armii gen. Andersa.

KUP TUTAJ

 

„Biuletyn IPN” nr 3/2024 – 1949. Niezłomni

W marcu zwykle wspominamy Żołnierzy Wyklętych. Najnowszy numer „Biuletynu IPN” ukazuje trudny rok 1949. Komuniści skupiają już w swych rękach pełnię władzy w Polsce. Od zajęcia polskich Kresów przez Związek Sowiecki mija pięć lat, od kapitulacji niemieckiej III Rzeszy – cztery lata, od sfałszowanych wyborów – dwa. Nie ulega wątpliwości, że kres zorganizowanego na większą skalę oporu nastąpił w 1947 r. – po oszustwie wyborczym i ogłoszeniu amnestii, która też okazała się oszustwem. Z tego punktu widzenia rok 1949 nie stanowi żadnego przełomu. W „Biuletynie IPN” pokazujemy epigonów walki o niepodległość na utraconych Kresach i w pojałtańskiej Polsce. Przedstawiamy tych, którzy giną w walce i tych, którzy są mordowani w więzieniach. Winą jednych i drugich było pragnienie Niepodległej.

KUP TUTAJ

 

 

KOMIKSY

 

 

„Zagra-Lin” równa się odwet. Berlin – 24 lutego, 10 kwietnia 1943 Wrocław – 23 kwietnia 1943 r., scenariusz Sławomir Zajączkowski, rysunki Krzysztof Wyrzykowski, koncepcja serii, wkładka historyczna i konsultacja historyczna dr Tomasz Łabuszewski i dr Kazimierz Krajewski, Warszawa 2023, 48 s., ISBN 978-83-8229-856-7

Komiks opisujący brawurowe akcje polskiego podziemia, podczas których „Zagra-Lin", oddział specjalny Armii Krajowej istniejący od grudnia 1942 roku do lipca 1943 roku dokonał wielu zakończonych sukcesem akcji bojowych, w tym zamachów bombowych w Berlinie i Wrocławiu. Szósta część serii komiksowej „W imieniu Polski Walczącej”.

KUP TUTAJ

 

Pochód zimowy 1918–1920. Epopeja 5. Dywizji Syberyjskiej, scenariusz Sławomir Zajączkowski, rysunki Krzysztof Wyrzykowski, koncepcja, konsultacja i wkładka historyczna Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski, Warszawa 2018, 64 s.

Komiks ukazuje losy 5. Dywizji Syberyjskiej – jednej z zapomnianych polskich jednostek tworzonych masowo w latach 1914–1920 na terenie Imperium Rosyjskiego. Formacja ta składała się z ochotników z bardzo różnych środowisk: żołnierzy byłej armii rosyjskiej, jeńców z armii austro-węgierskiej, niemieckiej, potomków zesłańców, rzuconych w wir okrutnej wojny domowej rozpętanej przez bolszewików. Mimo ekstremalnie trudnych warunków syberyjskiej zimy potrafili oni do końca zachować bohaterską postawę, z poświęceniem walcząc z przeważającymi siłami wroga.

KUP TUTAJ

 

Tomasz Łabuszewski, Michał Konarski, Hubert Ronek, Wojenna odyseja Antka Srebrnego 1939–1946. Zeszyt 11. „Targi mińskie” 1942 r., Warszawa 2023, 52 s., ISBN 978-83-8229-804-8

W komiksie przedstawiono historię Janki Wydry i drogę, która ostatecznie zawiodła ją w szeregi II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych pod Monte Cassino. Cofamy się do prapoczątków serii, czyli obrony Grodna i poznajemy działalność Wydzielonej Organizacji Dywersyjnej „Wachlarz”.

KUP TUTAJ

 

do góry