Nawigacja

Aktualności

Powstanie warszawskie w dokumentach z Archiwum IPN – warsztaty dla nauczycieli

26 marca w siedzibie Archiwum IPN przy ul. Kłobuckiej 21, w ramach cyklu Powstanie warszawskie w dokumentach z Archiwum IPN, realizowanego z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, odbyły się warsztaty dla nauczycieli z Warszawy i Mazowsza.

Powstanie warszawskie w dokumentach z Archiwum IPN – warsztaty dla nauczycieli. Fot. Katarzyna Adamów/AIPN
Powstanie warszawskie w dokumentach z Archiwum IPN – warsztaty dla nauczycieli. Fot. Katarzyna Adamów/AIPN
Powstanie warszawskie w dokumentach z Archiwum IPN – warsztaty dla nauczycieli. Fot. Katarzyna Adamów/AIPN
Powstanie warszawskie w dokumentach z Archiwum IPN – warsztaty dla nauczycieli. Fot. Katarzyna Adamów/AIPN
Powstanie warszawskie w dokumentach z Archiwum IPN – warsztaty dla nauczycieli. Fot. Katarzyna Adamów/AIPN
Powstanie warszawskie w dokumentach z Archiwum IPN – warsztaty dla nauczycieli. Fot. Katarzyna Adamów/AIPN
Powstanie warszawskie w dokumentach z Archiwum IPN – warsztaty dla nauczycieli. Fot. Katarzyna Adamów/AIPN
Powstanie warszawskie w dokumentach z Archiwum IPN – warsztaty dla nauczycieli. Fot. Katarzyna Adamów/AIPN
Powstanie warszawskie w dokumentach z Archiwum IPN – warsztaty dla nauczycieli. Fot. Katarzyna Adamów/AIPN
Powstanie warszawskie w dokumentach z Archiwum IPN – warsztaty dla nauczycieli. Fot. Katarzyna Adamów/AIPN
Powstanie warszawskie w dokumentach z Archiwum IPN – warsztaty dla nauczycieli. Fot. Katarzyna Adamów/AIPN

Uczestnicy spotkania odwiedzili pracownię konserwacji AIPN, gdzie mieli okazję zobaczyć bieżące prace zabezpieczające dokumenty i dowiedzieć się, w jaki sposób właściwie dbać o archiwalia oraz magazyn, w którym przechowywane są dokumenty i pomoce ewidencyjne zgromadzone i wytworzone przez byłą Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce.

Następnie Ewa Wójcicka z AIPN zaprezentowała przechowywane w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej materiały informacyjne i propagandowe dotyczące powstania warszawskiego. Wśród omawianych dokumentów znalazły się wydania Biuletynu Informacyjnego Komendy Głównej Armii Krajowej, odezwy, ulotki i wycinki prasowe, a także wezwania i odezwy władz okupacyjnych do powstańców i ludności cywilnej. Na podstawie zgromadzonych przez byłą Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce niemieckich broszur propagandowych, nauczyciele dowiedzieli się, jak okupanci starali się dyskredytować powstańczy zryw i cynicznie tłumaczyć zbrodnie na ludności cywilnej oraz brutalne niszczenie stolicy.   

Nauczyciele obejrzeli również przygotowaną w związku z warsztatami ekspozycję oryginalnych dokumentów i artefaktów z okresu powstania warszawskiego.

W dalszej części zajęć, podczas pracy w grupach, uczestnicy warsztatów przygotowywali koncepty scenariuszy lekcji z wykorzystaniem udostępnionych dokumentów.  

Na kolejne zajęcia w ramach cyklu Powstanie warszawskie w dokumentach z Archiwum IPN zapraszamy 24 kwietnia 2024 r.

Tematem kwietniowych zajęć realizowanych w trybie on-line będzie powstanie warszawskie w relacjach uczestników. Sprawdź szczegółowy program zajęć.

Jesienią br. Archiwum IPN planuje kolejną edycję cyklu warsztatów.   

do góry