Nawigacja

Aktualności

Ogólnopolski konkurs „Paryżˈ24. Polski wkład w historię igrzysk olimpijskich” – zgłoszenia do 10 maja 2024

Z okazji setnej rocznicy pierwszego startu polskiej reprezentacji na igrzyskach olimpijskich zachęcamy do udziału w ogólnopolskim konkursie „Paryżˈ24. Polski wkład w historię igrzysk olimpijskich”, którego organizatorem jest Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach.

  • Ogólnopolski konkurs „Paryżˈ24. Polski wkład w historię igrzysk olimpijskich” – zgłoszenia do 10 maja 2024
    Ogólnopolski konkurs „Paryżˈ24. Polski wkład w historię igrzysk olimpijskich” – zgłoszenia do 10 maja 2024

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, świetlic i klubów znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy konkursowej  poświęconej polskiemu olimpijczykowi, którego sukcesy sportowe w duchu zasad fair play na arenie międzynarodowej zachwyciły świat, dając radość rodakom i propagując dobre imię Polski.

W zależności od grupy wiekowej, pracę konkursową należy przygotować w wybranej formie:

  • projekt kartki pocztowej – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,
  • projekt graficzny transparentu – uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej,
  • animacja w formacie GIF – uczniowie szkoły ponadpodstawowej.

Każda praca powinna zawierać ponadto krótki opis uzasadniający wybór autora.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Ilona Religa-Gola pod nr. tel. 696 826 381 wew. 102.

Termin nadsyłania prac: do 10 maja 2024 r.

Ogłoszenie listy laureatów: 29 maja 2024 r.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 13 czerwca 2024 r. w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Partnerem wydarzenia jest Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Honorowy patronat nad konkursem objął Polski Komitet Olimpijski.

do góry