Nawigacja

Aktualności

Spotkanie „Kim był generał Władysław Ciastoń?" z cyklu „Oblicza historii” – Warszawa, 12 marca 2024

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na spotkanie pt.: „Kim był generał Władysław Ciastoń?” z cyklu „Oblicza historii”, które odbędzie się w dniu 12 marca o godzinie 17.30 w Centralnym Przystanku Historia IPN, przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie.

Badania aparatu represji w Polsce Ludowej i PRL nie byłyby możliwe bez funkcjonującego od ponad 20 lat Archiwum IPN. Jest ono nie tylko klasyczną placówką przechowującą ważne dokumenty historyczne, ale też miejscem aktywnej pracy badawczej, czego dowodem materialnym jest edycja IV tomów książki „Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa 1944–1956” pod redakcją naukową Magdaleny Dźwigał, pracownika Archiwum IPN i dr. Witolda Bagieńskiego, jednego z najwybitniejszych w Polsce badaczy służb wywiadowczych PRL, autora jedynej monografii na temat PRL-wskiego wywiadu, czyli Departamentu I MSW.

W tomie III „Leksykonu bezpieki” ukazał się najlepiej i najbardziej wnikliwie opracowany – w oparciu o materiały z Archiwum IPN – biogram generała Władysława Ciastonia, pióra Antoniego Zielińskiego. To jest pierwszy i jedyny tak rzetelny i szczegółowy biogram naukowy dotyczący Władysława Ciastonia w polskim piśmiennictwie historycznym, i jak do tej pory najbardziej obszerny tekst z wszystkich czterech tomów „Leksykonu bezpieki”.

Gościem Rafała Dudkiewicza będzie dr Witold Bagieński – wybitny badacz i ekspert od PRL-owskich służb specjalnych, który podczas spotkania będzie się starał przeanalizować biografię życiową i karierę zawodową Władysława Ciastonia.

Transmisja na kanale IPNtv

***

Cykl spotkań przybliża złożoność współczesnej historii, a także jej sprzeczne elementy wpływające na bieg zdarzeń. Przyjrzymy się instytucjom i ludziom, którzy kształtowali przeszłość. W naszym zainteresowaniu pozostaną instytucje takie jak wywiad i kontrwywiad, które z zasady działają niejawnie, a metody pracy operacyjnej mają charakter konspiracyjny, partie polityczne, które kształtowały rzeczywistość minioną, a także idee, które świadczyły o zmianach natury cywilizacyjnej. Opowiemy o ludziach, którzy owe idee tworzyli i politykach praktycznie kształtujących świat.

do góry