Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

„Bohater na stówę” – ogólnopolski konkurs plastyczny z okazji jubileuszu polskiego złotego

Z okazji jubileuszu stulecia odrodzenia złotego jako polskiej waluty narodowej, Biuro Edukacji Narodowej IPN zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Bohater na stówę”.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych oraz podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych, świetlic i klubów znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem konkursu jest m.in. rozbudzenie zainteresowania historią lokalną  oraz upamiętnienie zasługujących na uznanie czynów Polaków – bohaterów historii lokalnej.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu projektu banknotu o nominale 100 złotych z wizerunkiem bohatera/-ki historii lokalnej oraz przygotowaniu pisemnego opisu biograficznego wybranego bohatera/-ki.

Prace konkursowe należy wysłać pocztą, przesyłką kurierską lub drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2024 r. Laureaci zostaną wyłonieni w trzech kategoriach wiekowych: 9-11 lat, 12-14 lat oraz 15-20 lat.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Narodowy Bank Polski – Partnera konkursu.

 

 

Więcej szczegółów w regulaminie konkursu oraz na stronie www.bohaterna100.pl.

Koordynator: Marta Snarska, marta.snarska@ipn.gov.pl

do góry