Nawigacja

Aktualności

Zapraszamy do posłuchania dwunastego odcinka podcastu z serii „Ekspres czytelniczy IPN” – 18 grudnia 2023

Nawróceni grzesznicy, dezerterzy, patrioci? Dlaczego zbiegli Rurarz i Spasowski?

Czy historia ucieczki Rurarza i Spasowskiego z ambasad PRL w czasie stanu wojennego to gotowy scenariusz filmu sensacyjnego? Jakie były losy Spasowskich w czasie okupacji? Co w Ambasadzie PRL w Tokio robił w grudniu 1981 r. Józef Cyrankiewicz? Jakie skutki miały ucieczki ambasadorów dla Departamentu I i Zarządu II SG WP? Jakim językiem w propagandzie peerelowskiej opisywano zbiegłych ambasadorów? Co o Rurarzu i Spasowskim pisali dygnitarze PRL - Urban, Jaruzelski, Rakowski? Jak prezentowano uciekinierów na falach Wolnej Europy i Głosu Ameryki? Czy ich ucieczka sprawiła, że dla środowisk emigracyjnych stali się wiarygodni?

To między innymi kwestie, które poruszamy w programie. Gościem odcinka jest ponownie dr hab. Patryk Pleskot, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, autor dwutomowej książki „Rurarz, Spasowski – żywoty równoległe. Wokół ucieczek ambasadorów PRL w grudniu 1981 r.”.

Zapraszamy do zakładki e-booki na stronie głównej IPN, do lektury książki prof. Patryka Pleskota „Kłopotliwa panna »S«. Postawy polityczne Zachodu wobec »Solidarności« na tle stosunków z PRL (1980–1989)", w której zamieszczono również informacje o ucieczce dyplomatów.

Przykłady tego, jak w prasie PRL informowano o ucieczce Rurarza i Spasowskiego, można znaleźć w publikacji „Środki masowego zakłamania. Gadzinówki w czasie stanu wojennego" pod redakcją Sebastiana Ligarskiego, również dostępnej do pobrania z zakładki e-booki.

Zapraszamy do wysłuchania poprzedniej rozmowy z prof. Pleskotem w cyklu „Ekspres czytelniczy IPN"

Nowy odcinek podcastu do odsłuchania w serwisie Spotify.

do góry