Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Instytut Pamięci Narodowej z medalami Ministerstwa Edukacji i Nauki – Warszawa, listopad 2023

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki, zastępcy prezesa dr hab. Karol Polejowski, dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, dr Mateusz Szpytma, zastępca przewodniczącego Kolegium IPN dr hab. Mieczysław Ryba oraz dyrektor Oddziału IPN w Lublinie dr Robert Derewenda otrzymali medale nadawane przez Ministra Edukacji i Nauki.

Prezes IPN dr Karol Nawrocki odznaczony złotym medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” – Warszawa, 21 listopada 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Zastępca prezesa IPN dr hab. Krzysztof Szwagrzyk odznaczony złotym medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” – Warszawa, 21 listopada 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski odznaczony srebrnym medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” – Warszawa, 21 listopada 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Dyrektor Oddziału IPN w Lublinie dr Robert Derewenda odznaczony medalem „Komisji Edukacji Narodowej” – Warszawa, 21 listopada 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Instytut Pamięci Narodowej z medalami Ministerstwa Edukacji i Nauki – Warszawa, 21 listopada 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podczas wręczania medali „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” – Warszawa, 24 listopada 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Zastępca prezesa IPN dr Mateusz Szpytma odznaczony złotym medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” – Warszawa, 24 listopada 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Dr hab. Mieczysław Ryba zastępca przewodniczącego Kolegium IPN odznaczony złotym medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” – Warszawa, 24 listopada 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)

21 listopada oraz 24 listopada 2023 roku w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki odbyły się uroczystości wręczenia medali „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” oraz „Komisji Edukacji Narodowej”.

Odznaczenia „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” są przyznawane osobom, które wyróżniły się szczególnymi zasługami dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym przez wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej. Wśród osób wyróżnionych tym medalem są:

  • prezes IPN dr Karol Nawrocki – medal złoty
  • zastępca prezesa IPN dr hab. Krzysztof Szwagrzyk – medal złoty
  • zastępca prezesa IPN dr Mateusz Szpytma – medal złoty
  • zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski – medal srebrny
  • zastępca przewodniczącego Kolegium IPN dr hab. Mieczysław Ryba – medal złoty

Medal „Komisji Edukacji Narodowej” wręczany jest za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania. To odznaczenie otrzymał:

  • dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie dr Robert Derewenda

***

Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”, co oznacza „mądrość i prawda” w języku łacińskim, jest przyznawany w trzech kategoriach: złoty, srebrny i brązowy, pozwalając na adekwatne uhonorowanie kandydatów w zależności od ich zasług i osiągnięć. Odznaczenie to może być przyznane zarówno obywatelom polskim, jak i osobom bez polskiego obywatelstwa, a także instytucjom takim jak uczelnie, fundacje, instytuty badawcze czy stowarzyszenia. Istnieje również możliwość nadania medalu pośmiertnie.

Medal nadaje Minister Edukacji i Nauki, działając z własnej inicjatywy lub na podstawie wniosku. Wnioski mogą pochodzić od różnych podmiotów, w tym od innych ministrów kierujących działami administracji rządowej, kierowników urzędów centralnych, wojewodów, organów jednostek samorządu terytorialnego, przewodniczącego KPN, władz statutowych instytucji reprezentujących środowisko naukowe i szkolnictwo wyższe, organizacji społecznych, stowarzyszeń, reprezentatywnych organizacji związkowych oraz pracodawców, a także ambasadorów, kierowników przedstawicielstw dyplomatycznych, stałych przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych oraz urzędów konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej.


***

Medal Komisji Edukacji Narodowej, jest przyznawany za wyjątkowe osiągnięcia w edukacji i wychowaniu, obejmując zarówno twórczość dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jak i działalność na rzecz dzieci i młodzieży, a także kształcenie i rozwój nauczycieli. Obejmuje to autorów wybitnych prac pedagogicznych i innowacyjnych materiałów, nauczycieli z siedmioletnim doświadczeniem w nowatorskich metodach edukacyjnych, twórców dzieł artystycznych o wpływie wychowawczym, nauczycieli akademickich z wybitnym dorobkiem, działaczy społecznych i fundatorów wspierających edukację, pracowników nadzoru pedagogicznego, a także Polaków za granicą i cudzoziemców promujących Polskę i współpracę międzynarodową w dziedzinie edukacji.

do góry