Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Usunięcie obiektu propagandowego

W Kieźlinach pod Olsztynem 15 listopada 2023 r. został usunięty głaz z 1967 r.

Głaz znajdował się w Kieźlinach od 1967 r.
Głaz znajdował się w Kieźlinach od 1967 r.
Głaz znajdował się w Kieźlinach od 1967 r.
Głaz znajdował się w Kieźlinach od 1967 r.
Głaz znajdował się w Kieźlinach od 1967 r.
Głaz znajdował się w Kieźlinach od 1967 r.
Głaz znajdował się w Kieźlinach od 1967 r.
Głaz znajdował się w Kieźlinach od 1967 r.
Głaz znajdował się w Kieźlinach od 1967 r.
Głaz znajdował się w Kieźlinach od 1967 r.
Głaz znajdował się w Kieźlinach od 1967 r.
Głaz znajdował się w Kieźlinach od 1967 r.
Głaz znajdował się w Kieźlinach od 1967 r.
Głaz znajdował się w Kieźlinach od 1967 r.
Głaz znajdował się w Kieźlinach od 1967 r.
Głaz znajdował się w Kieźlinach od 1967 r.
Głaz znajdował się w Kieźlinach od 1967 r.
Głaz znajdował się w Kieźlinach od 1967 r.
Głaz znajdował się w Kieźlinach od 1967 r.
Głaz znajdował się w Kieźlinach od 1967 r.

Radni Gminy Dywity, po zasięgnięciu opinii wojewody warmińsko-mazurskiego oraz Instytutu Pamięci Narodowej, jednogłośnie podjęli podczas wrześniowej sesji decyzję o usunięciu głazu.

W maju 2023 r. grupa kilkudziesięciu mieszkańców Kieźlin złożyła do gminy pismo z prośbą o usunięcie głazu znajdującego się nad rzeką Wadąg od 1967 r. Widniał na nim napis „Tu poległ 23 stycznia 1945 roku o wyzwolenie Warmii i Mazur Piotr Diernow, bohater Związku Radzieckiego. Cześć jego pamięci”.

Związek Sowiecki stworzył wokół jego osoby mit bohatera, który w trakcie szturmu na bunkier własnym ciałem zasłonił ogień z CKM-u.

Piotr Diernow to postać autentyczna. Na podstawie dokumentów można stwierdzić, że zginął w styczniu 1945 r. w trakcie zdobywania Olsztyna przez wojska sowieckie. Te same dokumenty podają, że jego ciało pochowano w zbiorowej mogile na obrzeżach Dajtek. Postać Diernowa była jedną z wielu wykorzystywanych w celach propagandowych. Nie ma wiarygodnych źródeł potwierdzających istnienie bunkru w tym miejscu

– tłumaczy dr Marcin Płotek z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie.

do góry