Nawigacja

Aktualności

Po raz trzeci wręczone zostały nagrody im. Grażyny Langowskiej

Gala wręczenia Nagrody im. Grażyny Langowskiej wyróżnionym nauczycielom i wychowawcom – Warszawa, 14 czerwca 2023. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Gala wręczenia Nagrody im. Grażyny Langowskiej wyróżnionym nauczycielom i wychowawcom – Warszawa, 14 czerwca 2023. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Gala wręczenia Nagrody im. Grażyny Langowskiej wyróżnionym nauczycielom i wychowawcom – Warszawa, 14 czerwca 2023. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Gala wręczenia Nagrody im. Grażyny Langowskiej wyróżnionym nauczycielom i wychowawcom – Warszawa, 14 czerwca 2023. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Gala wręczenia Nagrody im. Grażyny Langowskiej wyróżnionym nauczycielom i wychowawcom – Warszawa, 14 czerwca 2023. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Gala wręczenia Nagrody im. Grażyny Langowskiej wyróżnionym nauczycielom i wychowawcom – Warszawa, 14 czerwca 2023. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Gala wręczenia Nagrody im. Grażyny Langowskiej wyróżnionym nauczycielom i wychowawcom – Warszawa, 14 czerwca 2023. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Gala wręczenia Nagrody im. Grażyny Langowskiej wyróżnionym nauczycielom i wychowawcom – Warszawa, 14 czerwca 2023. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Gala wręczenia Nagrody im. Grażyny Langowskiej wyróżnionym nauczycielom i wychowawcom – Warszawa, 14 czerwca 2023. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Gala wręczenia Nagrody im. Grażyny Langowskiej wyróżnionym nauczycielom i wychowawcom – Warszawa, 14 czerwca 2023. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Gala wręczenia Nagrody im. Grażyny Langowskiej wyróżnionym nauczycielom i wychowawcom – Warszawa, 14 czerwca 2023. Fot. Piotr Życieński (IPN)

13 czerwca 2023 r. w Centrum Edukacyjnym Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Dmowskiego i Paderewskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagrody im. Grażyny Langowskiej nauczycielom i wychowawcom, szczególnie zaangażowanym w swoją pracę oraz krzewienie wartości patriotycznych.

Nagroda im. Grażyny Langowskiej – związanej z Olsztynem działaczki opozycji antykomunistycznej, związkowca NSZZ „Solidarność”, posłanki na Sejm RP, nauczycielki i kuratora oświaty – została ustanowiona w 2021 r. z inicjatywy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Ma trzech fundatorów i jest przyznawana w trzech kategoriach.

Instytut Pamięci Narodowej wybiera laureatów spośród nauczycieli, wychowawców oraz instytucji wychowujących młodzież w duchu patriotycznym. Nagrodę przyznaną przez IPN otrzymał w tym roku Krzysztof Fiołka, nauczyciel z XXI Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki w Lublinie, a wręczył ją zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski. Na uroczystości obecny był również dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przyznaje nagrodę nauczycielom, wychowawcom i instytucjom polonijnym. Nagrodę zdobyła Marta Kmet, dyrektor Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie. Statuetkę „Magister Optimus” wręczył prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski.

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego nagradza za zaangażowanie patriotyczne nauczycieli, wychowawców oraz instytucje działające w tzw. epoce „Solidarności” (1980-1990). W tym roku laureatką została Anna Maria Lipczyńska, założycielka XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu, która odebrała statuetkę z rąk dyrektora IDMN prof. Jana Żaryna. 

List do uczestników uroczystości skierowała marszałek Sejmu RP, Elżbieta Witek. List odczytał zastępca szefa Kancelarii Sejmu Christian Młynarek. Gratulacje i wyrazy uznania dla dokonań laureatów przekazał także minister edukacji i nauki, podczas gali reprezentowany przez dyrektora generalnego MEiN Sławomira Adamca.

Grażyna Langowska

Ur. 14 X 1946 w Rzeszotarach k. Warszawy, zm. 2 XI 2009 w Olsztynie. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Humanistyczny (1970). Nauczycielka jęz. polskiego w olsztyńskich szkołach.

Od IX 1980 w „S”, współorganizatorka „S” pracowników oświaty; członek Prezydium MKZ w Olsztynie, w 1981 przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania, w VI i IX 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego, członek Prezydium ZR, rzecznik prasowy, delegat na I KZD. W IV 1981 uczestniczka Kongresu Światowej Konfederacji Pracy w Brukseli.

25 XII 1981 aresztowana za sporządzenie 13 XII 1981 petycji kolportowanej w Olsztynie, przetrzymywana w AŚ w Ostródzie, 2 II 1982 skazana wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Olsztynie na 1,5 roku więzienia, 16 III 1982 SN Izba Wojskowa uchylił wyrok, 3 VI 1982 wyrokiem Sądu Rejonowego w Olsztynie skazana na 9 mies. więzienia w zawieszeniu; zwolniona z pracy, przywrócona po roku. Kolporterka prasy podziemnej, m.in. „Rezonansu”, „Woli”, „Tygodnika Mazowsze”, uczestniczka nieformalnych spotkań działaczy opozycji, obserwatorka procesów (m.in. w Elblągu: Władysława Kałudzińskiego, Andrzeja Bobera, w Olsztynie: Władysława Frasyniuka), przedstawicielka Komitetu Helsińskiego w Regionie. Od 1988 uczestniczka reaktywowania struktur związkowych. 25–28 VIII 1988 uczestniczka Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach.

1989– 1991 posłanka RP z listy KO „S”, w Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego; 1990–1996 woj. kurator oświaty, odwołana przez ministra Jerzego Wiatra. 1991–1997 w PC, nast. w PPChD; 1997–2001 posłanka RP z listy AWS, w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Kultury i Środków Przekazu.

Odznaczona pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Polecamy broszurę IPN poświęconą Grażynie Langowskiej

do góry